SoundaryaLahari – English

Print !

Back

SoundaryaLahari – English

Prathama bhāgah – Aananda lahari

Bhumauskhalita pādānām bhūmirevā valambanam |
tvayī jātā parādhānām tvameva śaranam śive ||

Sivah śaktyā yukto yadi bhavati śaktah prabhavitum
na cedevam devo na khalu kuśalah spanditumapi|
atastvām ārādhyām hari-hara-virincādibhi rapi
pranantum stotum vā katha-makrta punyah prabhavati|| 1 ||

tanīyāmsum pāmsum tava carana paṅkeruha-bhavam
viriñcih sañcinvan viracayati lokā-navikalam |
vahatyenam śaurih kathamapi sahasrena śirasām
harah saṅkṣud-yainam bhajati bhasitoddhūḷa navidhim|| 2 ||

avidyānā-manta-stimira-mihira dvīpanagarī
jaḍānām caitanya-stabaka makaranda śrutijharī |
daridrānām cintāmani gunanikā janmajaladhau
nimagnānām damṣtrā muraripu varāhasya bhavati|| 3 ||

tvadanyah pānibhayā-mabhayavarado daivataganah
tvamekā naivāsi prakatita-varabhītyabhinayā |
bhayāt trātum dātum phalamapi ca vāmchāsamadhikam
śaranye lokānām tava hi caranāveva nipunau || 4 ||

haristvāmāradhya pranata-jana-saubhāgya-jananīm
purā nārī bhūtvā puraripumapi kṣobha manayat |
smaro‌உpi tvām natvā ratinayana-lehyena vapuṣā
munīnāmapyantah prabhavati hi mohāya mahatām || 5 ||

dhanuh pauṣpam maurvī madhukaramayī pañca viśikhāh
vasantah sāmanto malayamaru-dāyodhana-rathah |
tathāpyekah sarvam himagirisute kāmapi krpām
apāṅgātte labdhvā jagadida-manaṅgo vijayate || 6 ||

kvanatkāñcī-dāmā kari kalabha kumbha-stananatā
parikṣīnā madhye parinata śaraccandra-vadanā |
dhanurbānān pāśam srnimapi dadhānā karatalaih
purastā dāstām nah puramathitu rāho-puruṣikā || 7 ||

sudhāsindhormadhye suravita-pivātī-parivrte
manidvīpe nīpo-pavanavati cintāmani grhe |
śivakāre mañce paramaśiva-paryaṅka nilayām
bhajanti tvām dhanyāh katicana cidānanda-laharīm || 8 ||

mahīm mūlādhāre kamapi manipūre hutavaham
sthitam svadhiṣtāne hrdi maruta-mākāśa-mupari |
mano‌உpi bhrūmadhye sakalamapi bhitvā kulapatham
sahasrāre padme sa harahasi patyā viharase || 9 ||

sudhādhārāsārai-ścaranayugalānta-rvigalitaih
prapañcam sinñntī punarapi rasāmnāya-mahasah|
avāpya svām bhūmim bhujaganibha-madhyuṣta-valayam
svamātmānam krtvā svapiṣi kulakunḍe kuharini || 10 ||

caturbhih śrīkanthaih śivayuvatibhih pañcabhipi
prabhinnābhih śambhornavabhirapi mūlaprakrtibhih |
catuścatvārimśad-vasudala-kalāśc-trivalaya-
trirekhabhih sārdham tava śaranakonāh parinatāh || 11 ||

tvadīyam saundaryam tuhinagirikanye tulayitum
kavīndrāh kalpante kathamapi viriñci-prabhrtayah |
yadālokautsukyā-damaralalanā yānti manasā
tapobhirduṣprāpāmapi giriśa-sāyujya-padavīm || 12 ||

naram varṣīyāmsam nayanavirasam narmasu jaḍam
tavāpāṅgāloke patita-manudhāvanti śataśah |
galadvenībandhāh kucakalaśa-vistrista-sicayā
hatāt trutyatkāñyo vigalita-dukūlā yuvatayah || 13 ||

kṣitau ṣatpañcāśad-dvisamadhika-pañcāśa-dudake
hutaśe dvāṣaṣti-ścaturadhika-pañcāśa-danile |
divi dvih ṣat trimśan manasi ca catuhṣaṣtiriti ye
mayūkhā-steṣā-mapyupari tava pādāmbuja-yugam || 14 ||

śarajjyotsnā śuddhām śaśiyuta-jatājūta-makutām
vara-trāsa-trāna-sphatikaghutikā-pustaka-karām |
sakrnna tvā natvā kathamiva satām sannidadhate
madhu-kṣīra-drākṣā-madhurima-dhurīnāh phanitayah || 15 ||

kavīndrānām cetah kamalavana-bālātapa-rucim
bhajante ye santah katicidarunāmeva bhavatīm |
viriñci-preyasyā-starunatara-śrrṅgara laharī-
gabhīrābhi-rvāgbhih rvidadhati satām rañjanamamī || 16 ||

savitrībhi-rvācām caśi-mani śilā-bhaṅga rucibhi-
rvaśinyadyābhi-stvām saha janani sañcintayati yah |
sa kartā kāvyānām bhavati mahatām bhaṅgirucibhi-
rvacobhi-rvāgdevī-vadana-kamalāmoda madhuraih || 17 ||

tanucchāyābhiste taruna-tarani-śrīsaranibhi-
rdivam sarvā-murvī-marunimani magnām smarati yah |
bhavantyasya trasya-dvanaharina-śālīna-nayanāh
sahorvaśyā vaśyāh kati kati na gīrvāna-ganikāh || 18 ||

mukham bindum krtvā kucayugamadha-stasya tadadho
harārdham dhyāyedyo haramahiṣi te manmathakalām |
sa sadyah saṅkṣobham nayati vanitā ityatilaghu
trilokīmapyāśu bhramayati ravīndu-stanayugām || 19 ||

kirantī-maṅgebhyah kirana-nikurumbamrtarasam
hrdi tvā mādhatte himakaraśilā-mūrtimiva yah |
sa sarpānām darpam śamayati śakuntadhipa iva
jvarapluṣtān drṣtyā sukhayati sudhādhārasirayā || 20 ||

tatillekhā-tanvīm tapana śaśi vaiśvānara mayīm
niṣnnām ṣannāmapyupari kamalānām tava kalām |
mahāpadmātavyām mrdita-malamāyena manasā
mahāntah paśyanto dadhati paramāhlāda-laharīm || 21 ||

bhavāni tvam dāse mayi vitara drṣtim sakarunām
iti stotum vāñchan kathayati bhavāni tvamiti yah |
tadaiva tvam tasmai diśasi nijasāyujya-padavīm
mukunda-bramhendra sphuta makuta nīrājitapadām || 22 ||

tvayā hrtvā vāmam vapu-raparitrptena manasā
śarīrārdham śambho-raparamapi śaṅke hrtamabhūt |
yadetat tvadrūpam sakalamarunābham trinayanam
kucābhyāmānamram kutila-śaśicūḍāla-makutam || 23 ||

jagatsūte dhātā hariravati rudrah kṣapayate
tiraskurva-nnetat svamapi vapu-rīśa-stirayati |
sadā pūrvah sarvam tadida manugrhnāti ca śiva-
stavāṅñā malambya kṣanacalitayo rbhrūlatikayoh || 24 ||

trayānām devānām triguna-janitānām tava śive
bhavet pūjā pūjā tava caranayo-ryā viracitā |
tathā hi tvatpādodvahana-manipīthasya nikate
sthitā hyete-śaśvanmukulita karottamsa-makutāh || 25 ||

viriñcih pañcatvam vrajati harirāpnoti viratim
vināśam kīnāśo bhajati dhanado yāti nidhanam |
vitandrī māhendrī-vitatirapi sammīlita-drśā
mahāsamhāre‌உsmin viharati sati tvatpati rasau || 26 ||

japo jalpah śilpam sakalamapi mudrāviracanā
gatih prādakṣinya-kramana-maśanādyā huti-vidhih |
pranāmah samveśah sukhamakhila-mātmārpana-drśā
saparyā paryāya-stava bhavatu yanme vilasitam || 27 ||

sudhāmapyāsvādya prati-bhaya-jaramrtyu-harinīm
vipadyante viśve vidhi-śatamakhādyā diviṣadah |
karālam yat kṣvelam kabalitavatah kālakalanā
na śambhostanmūlam tava janani tātaṅka mahimā || 28 ||

kirītam vairiñcam parihara purah kaitabhabhidah
kathore kothīre skalasi jahi jambhāri-makutam |
pranamreṣveteṣu prasabha-mupayātasya bhavanam
bhavasyabhyutthāne tava parijanokti-rvijayate || 29 ||

svadehodbhūtābhi-rghrnibhi-ranimādyābhi-rabhito
niṣevye nitye tvā mahamiti sadā bhāvayati yah |
kimāścaryam tasya trinayana-samrddhim trnayato
mahāsamvartāgni-rviracayati nīrājanavidhim || 30 ||

catuh-ṣaṣtayā tantraih sakala matisandhāya bhuvanam
sthitastattta-siddhi prasava paratantraih paśupatih |
punastva-nnirbandhā dakhila-puruṣārthaika ghatanā-
svatantram te tantram kṣititala mavātītara-didam || 31 ||

śivah śaktih kāmah kṣiti-ratha ravih śītakiranah
smaro hamsah śakra-stadanu ca parā-māra-harayah |
amī hrllekhābhi-stisrbhi-ravasāneṣu ghatitā
bhajante varnāste tava janani nāmāvayavatām || 32 ||

smaram yonim lakṣmīm tritaya-mida-mādau tava mano
rnidhāyaike nitye niravadhi-mahābhoga-rasikāh |
bhajanti tvām cintāmani-gunanibaddhākṣa-valayāh
śivāgnau juhvantah surabhighrta-dhārāhuti-śatai || 33 ||

śarīram tvam śambhoh śaśi-mihira-vakṣoruha-yugam
tavātmānam manye bhagavati navātmāna-managham |
atah śeṣah śeṣītyaya-mubhaya-sādhāranatayā
sthitah sambandho vām samarasa-parānanda-parayoh || 34 ||

manastvam vyoma tvam marudasi marutsārathi-rasi
tvamāpa-stvam bhūmi-stvayi parinatāyām na hi param |
tvameva svātmānam parinmayitum viśva vapuṣā
cidānandākāram śivayuvati bhāvena bibhrṣe || 35 ||

tavāṅñacakrastham tapana-śaśi koti-dyutidharam
param śambhu vande parimilita-pārśvam paracitā |
yamārādhyan bhaktyā ravi śaśi śucīnā-maviṣaye
nirāloke ‌உloke nivasati hi bhāloka-bhuvane || 36 ||

viśuddhau te śuddhasphatika viśadam vyoma-janakam
śivam seve devīmapi śivasamāna-vyavasitām |
yayoh kāntyā yāntyāh śaśikiran-sārūpyasarane
vidhūtānta-rdhvāntā vilasati cakorīva jagatī || 37 ||

samunmīlat samvitkamala-makarandaika-rasikam
bhaje hamsadvandvam kimapi mahatām mānasacaram |
yadālāpā-daṣtādaśa-gunita-vidyāparinatih
yadādatte doṣād guna-makhila-madbhyah paya iva || 38 ||

tava svādhiṣthāne hutavaha-madhiṣthāya niratam
tamīḍe samvartam janani mahatīm tām ca samayām |
yadāloke lokān dahati mahasi krodha-kalite
dayārdrā yā drṣtih śiśira-mupacāram racayati || 39 ||

tatitvantam śaktyā timira-paripanthi-sphuranayā
sphura-nnā naratnābharana-parinaddhendra-dhanuṣam |
tava śyāmam megham kamapi manipūraika-śaranam
niṣeve varṣantam-haramihira-taptam tribhuvanam || 40 ||

tavādhāre mūle saha samayayā lāsyaparayā
navātmāna manye navarasa-mahātānḍava-natam |
ubhābhyā metābhyā-mudaya-vidhi muddiśya dayayā
sanāthābhyām jaṅñe janaka jananīmat jagadidam || 41 ||

Dvitīya bhāgah – Saundarya laharī

Gatai-rmānikyatvam gaganamanibhih sāndraghatitam
kirītam te haimam himagirisute kītayati yah ||
sa nīḍeyacchāyā-cchurana-śakalam candra-śakalam
dhanuh śaunāsīram kimiti na nibadhnāti dhiṣanām || 42 ||

dhunotu dhvāntam na-stulita-dalitendīvara-vanam
ghanasnigdha-ślakṣnam cikura nikurumbam tava śive |
yadīyam saurabhyam sahaja-mupalabdhum sumanaso
vasantyasmin manye balamathana vātī-vitapinām || 43 ||

tanotu kṣemam na-stava vadanasaundaryalaharī
parīvāhasrotah-saraniriva sīmantasaranih|
vahantī- sindūram prabalakabarī-bhāra-timira
dviṣām brndai-rvandīkrtameva navīnārka keranam || 44 ||

arālai svābhāvyā-dalikalabha-saśrībhi ralakaih
parītam te vaktram parihasati paṅkeruharucim |
darasmere yasmin daśanaruci kiñjalka-rucire
sugandhau mādyanti smaradahana cakṣu-rmadhulihah || 45 ||

lalātam lāvanya dyuti vimala-mābhāti tava yat
dvitīyam tanmanye makutaghatitam candraśakalam |
viparyāsa-nyāsā dubhayamapi sambhūya ca mithah
sudhālepasyūtih parinamati rākā-himakarah || 46 ||

bhruvau bhugne kiñcidbhuvana-bhaya-bhaṅgavyasanini
tvadīye netrābhyām madhukara-rucibhyām dhrtagunam |
dhanu rmanye savyetarakara grhītam ratipateh
prakoṣte muṣtau ca sthagayate nigūḍhāntara-mume || 47 ||

ahah sūte savya tava nayana-markātmakatayā
triyāmām vāmam te srjati rajanīnāyakatayā |
trtīyā te drṣti-rdaradalita-hemāmbuja-rucih
samādhatte sandhyām divasar-niśayo-rantaracarīm || 48 ||

viśālā kalyānī sphutaruci-rayodhyā kuvalayaih
krpādhārādhārā kimapi madhurā‌உ‌உbhogavatikā |
avantī drṣtiste bahunagara-vistāra-vijayā
dhruvam tattannāma-vyavaharana-yogyāvijayate || 49 ||

kavīnām sandarbha-stabaka-makarandaika-rasikam
katākṣa-vyākṣepa-bhramarakalabhau karnayugalam |
amuñcntau drṣtvā tava navarasāsvāda-taralau
asūyā-samsargā-dalikanayanam kiñcidarunam || 50 ||

śive śaṅgārārdrā taditarajane kutsanaparā
saroṣā gaṅgāyām giriśacarite vismayavatī |
harāhibhyo bhītā sarasiruha saubhāgya-jananī
sakhīṣu smerā te mayi janani drṣtih sakarunā || 51 ||

gate karnābhyarnam garuta iva pakṣmāni dadhatī
purām bhettu-ścittapraśama-rasa-vidrāvana phale |
ime netre gotrādharapati-kulottamsa-kalike
tavākarnākrṣta smaraśara-vilāsam kalayatah|| 52 ||

vibhakta-traivarnyam vyatikarita-līlāñjanatayā
vibhāti tvannetra tritaya mida-mīśānadayite |
punah sraṣtum devān druhina hari-rudrānuparatān
rajah satvam vebhrat tama iti gunānām trayamiva || 53 ||

pavitrīkartum nah paśupati-parādhīna-hrdaye
dayāmitrai rnetrai-raruna-dhavala-śyāma rucibhih |
nadah śono gaṅgā tapanatanayeti dhruvamum
trayānām tīrthānā-mupanayasi sambheda-managham || 54 ||

nimeṣonmeṣābhyām pralayamudayam yāti jagati
tavetyāhuh santo dharanidhara-rājanyatanaye |
tvadunmeṣājjātam jagadida-maśeṣam pralayatah
paretrātum śamṅke parihrta-nimeṣā-stava drśah || 55 ||

tavāparne karne japanayana paiśunya cakitā
nilīyante toye niyata manimeṣāh śapharikāh |
iyam ca śrī-rbaddhacchadaputakavātam kuvalayam
jahāti pratyūṣe niśi ca vighatayya praviśati|| 56 ||

drśā drāghīyasyā daradalita nīlotpala rucā
davīyāmsam dīnam snapā krpayā māmapi śive |
anenāyam dhanyo bhavati na ca te hāniriyatā
vane vā harmye vā samakara nipāto himakarah || 57 ||

arālam te pālīyugala-magarājanyatanaye
na keṣā-mādhatte kusumaśara kodanḍa-kutukam |
tiraścīno yatra śravanapatha-mullṅyya vilasan
apāṅga vyāsaṅgo diśati śarasandhāna dhiṣanām || 58 ||

sphuradganḍābhoga-pratiphalita tātṅka yugalam
catuścakram manye tava mukhamidam manmatharatham |
yamāruhya druhya tyavaniratha markenducaranam
mahāvīro mārah pramathapataye sajjitavate || 59 ||

sarasvatyāh sūktī-ramrtalaharī kauśalaharīh
pibnatyāh śarvāni śravana-culukābhyā-maviralam |
camatkārah-ślāghācalita-śirasah kunḍalagano
jhanatkaraistāraih prativacana-mācaṣta iva te || 60 ||

asau nāsāvamśa-stuhinagirivanśa-dhvajapati
tvadīyo nedīyah phalatu phala-masmākamucitam |
vahatyantarmuktāh śiśirakara-niśvāsa-galitam
samrddhyā yattāsām bahirapi ca muktāmanidharah || 61 ||

prakrtyā‌உ‌உraktāyā-stava sudati dandacchadaruceh
pravakṣye sadrśyam janayatu phalam vidrumalatā |
na bimbam tadbimba-pratiphalana-rāgā-darunitam
tulāmadhrāroḍhum kathamiva vilajjeta kalayā || 62 ||

smitajyotsnājālam tava vadanacandrasya pibatām
cakorānā-māsī-datirasatayā cañcu-jaḍimā |
ataste śītāmśo-ramrtalaharī māmlarucayah
pibantī svacchandam niśi niśi bhrśam kāñji kadhiyā || 63 ||

aviśrāntam patyurgunagana kathāmreḍanajapā
japāpuṣpacchāyā tava janani jihvā jayati sā |
yadagrāsīnāyāh sphatikadrṣa-dacchacchavimayi
sarasvatyā mūrtih parinamati mānikyavapuṣā || 64 ||

rane jitvā daityā napahrta-śirastraih kavacibhih
nivrttai-ścanḍāmśa-tripurahara-nirmālya-vimukhaih |
viśākhendropendraih śaśiviśada-karpūraśakalā
vilīyante mātastava vadanatāmbūla-kabalāh || 65 ||

vipañcyā gāyantī vividha-mapadānam paśupate-
stvayārabdhe vaktum calitaśirasā sādhuvacane |
tadīyai-rmādhuryai-rapalapita-tantrīkalaravām
nijām vīnām vānīm niculayati colena nibhrtam || 66 ||

karagrena sprṣtam tuhinagirinā vatsalatayā
giriśeno-dastam muhuradharapānākulatayā |
karagrāhyam śambhormukhamukuravrntam girisute
kathaṅkaram brūma-stava cubukamopamyarahitam || 67 ||

bhujāśleṣānnityam puradamayituh kantakavatī
tava grīvā dhatte mukhakamalanāla-śriyamiyam |
svatah śvetā kālā garu bahula-jambālamalinā
mrnālīlālityam vahati yadadho hāralatikā || 68 ||

gale rekhāstisro gati gamaka gītaika nipune
vivāha-vyānaddha-pragunaguna-saṅkhyā pratibhuvah |
virājante nānāvidha-madhura-rāgākara-bhuvām
trayānām grāmānām sthiti-niyama-sīmāna iva te || 69 ||

mrnālī-mrdvīnām tava bhujalatānām catasrnām
caturbhih saundrayam sarasijabhavah stauti vadanaih |
nakhebhyah santrasyan prathama-mathanā dantakaripoh
caturnām śīrṣānām sama-mabhayahastārpana-dhiyā || 70 ||

nakhānā-mudyotai-rnavanalinarāgam vihasatām
karānām te kāntim kathaya kathayāmah kathamume |
kayācidvā sāmyam bhajatu kalayā hanta kamalam
yadi krīḍallakṣmī-caranatala-lākṣārasa-canam || 71 ||

samam devi skanda dvipivadana pītam stanayugam
tavedam nah khedam haratu satatam prasnuta-mukham |
yadālokyāśaṅkākulita hrdayo hāsajanakah
svakumbhau herambah parimrśati hastena jhaḍiti || 72 ||

amū te vakṣojā-vamrtarasa-mānikya kutupau
na sandehaspando nagapati patāke manasi nah |
pibantau tau yasmā davidita vadhūsaṅga rasikau
kumārāvadyāpi dviradavadana-krauñcdalanau || 73 ||

vahatyamba stmberama-danuja-kumbhaprakrtibhih
samārabdhām muktāmanibhiramalām hāralatikām |
kucābhogo bimbādhara-rucibhi-rantah śabalitām
pratāpa-vyāmiśrām puradamayituh kīrtimiva te || 74 ||

tava stanyam manye dharanidharakanye hrdayatah
payah pārāvārah parivahati sārasvatamiva |
dayāvatyā dattam draviḍaśiśu-rāsvādya tava yat
kavīnām prauḍhānā majani kamanīyah kavayitā || 75 ||

harakrodha-jvālāvalibhi-ravalīḍhena vapuṣā
gabhīre te nābhīsarasi krtasaṅo manasijah |
samuttasthau tasmā-dacalatanaye dhūmalatikā
janastām jānīte tava janani romāvaliriti || 76 ||

yadetatkālindī-tanutara-taraṅgākrti śive
krśe madhye kiñcijjanani tava yadbhāti sudhiyām |
vimardā-danyonyam kucakalaśayo-rantaragatam
tanūbhūtam vyoma praviśadiva nābhim kuharinīm || 77 ||

sthiro gaṅgā vartah stanamukula-romāvali-latā
kalāvālam kunḍam kusumaśara tejo-hutabhujah |
rate-rlīlāgāram kimapi tava nābhirgirisute
beladvāram siddhe-rgiriśanayanānām vijayate || 78 ||

nisarga-kṣīnasya stanatata-bharena klamajuṣo
namanmūrte rnārītilaka śanakai-strutyata iva |
ciram te madhyasya trutita tatinī-tīra-tarunā
samāvasthā-sthemno bhavatu kuśalam śailatanaye || 79 ||

kucau sadyah svidya-ttataghatita-kūrpāsabhidurau
kaṣantau-daurmūle kanakakalaśābhau kalayatā |
tava trātum bhaṅgādalamiti valagnam tanubhuvā
tridhā naddhm devī trivali lavalīvallibhiriva || 80 ||

gurutvam vistāram kṣitidharapatih pārvati nijāt
nitambā-dācchidya tvayi harana rūpena nidadhe |
ataste vistīrno gururayamaśeṣām vasumatīm
nitamba-prāgbhārah sthagayati saghutvam nayati ca || 81 ||

karīndrānām śunḍān-kanakakadalī-kānḍapatalīm
ubhābhyāmūrubhyā-mubhayamapi nirjitya bhavati |
suvrttābhyām patyuh pranatikathinābhyām girisute
vidhiṅñe jānubhyām vibudha karikumbha dvayamasi || 82 ||

parājetum rudram dvigunaśaragarbhau girisute
niṣaṅgau jaṅghe te viṣamaviśikho bāḍha-makrta |
yadagre drsyante daśaśaraphalāh pādayugalī
nakhāgracchanmānah sura mukuta-śānaika-niśitāh || 83 ||

śrutīnām mūrdhāno dadhati tava yau śekharatayā
mamāpyetau mātah śerasi dayayā dehi caranau |
yaya–oh pādyam pāthah paśupati jatājūta tatinī
yayo-rlākṣā-lakṣmī-raruna haricūḍāmani rucih || 84 ||

namo vākam brūmo nayana-ramanīyāya padayoh
tavāsmai dvandvāya sphuta-ruci rasālaktakavate |
asūyatyatyantam yadabhihananāya sprhayate
paśūnā-mīśānah pramadavana-kaṅkelitarave || 85 ||

mrṣā krtvā gotraskhalana-matha vailakṣyanamitam
lalāte bhartāram caranakamale tāḍayati te |
cirādantah śalyam dahanakrta munmūlitavatā
tulākotikvānaih kilikilita mīśāna ripunā || 86 ||

himānī hantavyam himagirinivāsaika-caturau
niśāyām nidrānam niśi-caramabhāge ca viśadau |
varam lakṣmīpātram śriya-matisrhanto samayinām
sarojam tvatpādau janani jayata-ścitramiha kim || 87 ||

padam te kīrtīnām prapadamapadam devi vipadām
katham nītam sadbhih kathina-kamathī-karpara-tulām |
katham vā bāhubhyā-mupayamanakāle purabhidā
yadādāya nyastam drṣadi dayamānena manasā || 88 ||

nakhai-rnākastrīnām karakamala-saṅkoca-śaśibhih
tarūnām divyānām hasata iva te canḍi caranau |
phalāni svahsthebhyah kisalaya-karāgrena dadatām
daridrebhyo bhadrām śriyamaniśa-mahnāya dadatau || 89 ||

dadāne dīnebhyah śriyamaniśa-māśānusadrśīm
amandam saundaryam prakara-makarandam vikirati |
tavāsmin mandāra-stabaka-subhage yātu carane
nimajjan majjīvah karanacaranah ṣtcaranatām || 90 ||

padanyāsa-krīḍā paricaya-mivārabdhu-manasah
skhalantaste khelam bhavanakalahamsā na jahati |
atasteṣām śikṣām subhagamani-mañjīra-ranita-
cchalādācakṣānam caranakamalam cārucarite || 91 ||

gatāste mañcatvam druhina hari rudreśvara bhrtah
śivah svaccha-cchāyā-ghatita-kapata-pracchadapatah |
tvadīyānām bhāsām pratiphalana rāgārunatayā
śarīrī śrṅgāro rasa iva drśām dogdhi kutukam || 92 ||

arālā keśeṣu prakrti saralā mandahasite
śirīṣābhā citte drṣadupalaśobhā kucatate |
bhrśam tanvī madhye prthu-rurasijāroha viṣaye
jagattratum śambho-rjayati karunā kācidarunā || 93 ||

kalaṅkah kastūrī rajanikara bimbam jalamayam
kalābhih karpūrai-rmarakatakaranḍam nibiḍitam |
atastvadbhogena pratidinamidam riktakuharam
vidhi-rbhūyo bhūyo nibiḍayati nūnam tava krte || 94 ||

purārante-rantah puramasi tata-stvacaranayoh
saparyā-maryādā taralakaranānā-masulabhā |
tathā hyete nītāh śatamakhamukhāh siddhimatulām
tava dvāropāntah sthitibhi-ranimādyābhi-ramarāh || 95 ||

kalatram vaidhātram katikati bhajante na kavayah
śriyo devyāh ko vā na bhavati patih kairapi dhanaih |
mahādevam hitvā tava sati satīnā-macarame
kucabhyā-māsaṅgah kuravaka-taro-rapyasulabhah || 96 ||

girāmāhu-rdevīm druhinagrhinī-māgamavido
hareh patnīm padmām harasahacarī-madritanayām |
turīyā kāpi tvam duradhigama-nissīma-mahimā
mahāmāyā viśvam bhramayasi parabrahmamahiṣi || 97 ||

kadā kāle mātah kathaya kalitālaktakarasam
pibeyam vidyārthī tava carana-nirnejanajalam |
prakrtyā mūkānāmapi ca kavitā0kāranatayā
kadā dhatte vānīmukhakamala-tāmbūla-rasatām || 98 ||

sarasvatyā lakṣmyā vidhi hari sapatno viharate
rateh pativratyam śithilapati ramyena vapuṣā |
ciram jīvanneva kṣapita-paśupāśa-vyatikarah
parānandābhikhyam rasayati rasam tvadbhajanavān || 99 ||

pradīpa jvālābhi-rdivasakara-nīrājanavidhih
sudhāsūte-ścandropala-jalalavai-raghyaracanā |
svakīyairambhobhih salila-nidhi-sauhityakaranam
tvadīyābhi-rvāgbhi-stava janani vācām stutiriyam || 100 ||

saundayalahari mukhyastotram samvārtadāyakam |
bhagavadpāda sankluptam pathen muktau bhavennarah ||
saundaryalahari stotram sampūrnam
Spread the message
Night Mode