Sri Sūktaṁ

ōṁ || hira’ṇyavar̆ṇāṁ hari’ṇīṁ suvar̆ṇa’rajatasra’jāṁ | caṁdrāṁ hiraṇma’yīṁ lakṣmīṁ jāta’vēdō ma āva’ha ||

 

tāṁ ma āva’ha jāta’vēdō lakṣmīmana’pagāminīṁ’ |

yasyāṁ hira’ṇyaṁ viṁdēyaṁ gāmaśvaṁ puru’ṣānahaṁ ||

 

aśvapūr̆vāṁ ra’thamadhyāṁ hastinā’da-prabōdhi’nīṁ |

śriyaṁ’ dēvīmupa’hvayē śrīr̆mā dēvīr̆ju’ṣatāṁ ||

 

kāṁ sō’smitāṁ hira’ṇyaprākārā’mār̆drāṁ jvalaṁ’tīṁ tr̥ptāṁ tar̆payaṁ’tīṁ |

padmē sthitāṁ padmava’r̆ṇāṁ tāmihōpa’hvayē śriyaṁ ||

 

caṁdrāṁ pra’bhāsāṁ yaśasā jvalaṁ’tīṁ śriyaṁ’ lōkē dēvaju’ṣṭāmudārāṁ |

tāṁ padminī’mīṁ śara’ṇamahaṁ prapa’dyēlakṣmīr̆mē’ naśyatāṁ tvāṁ vr̥’ṇē ||

 

ādityava’r̆ṇē tapasōdhi’jātō vanaspatistava’ vr̥kṣōtha bilvaḥ |

tasya phalā’ni tapasānu’daṁtu māyāṁta’rāyāśca’ bāhyā a’lakṣmīḥ ||

 

upaitu māṁ dēvasakha kīr̆tiśca maṇi’nā saha |

prādur̆bhūtōsmi’ rāṣṭrēsmin- kīr̆timr̥’ddhiṁ dadādu’ mē ||

 

kṣutpi’pāsāma’lāṁ jyēṣṭhāma’lakṣīṁ nā’śayāṁyahaṁ |

abhū’timasa’mr̥ddhiṁ ca sar̆vāṁ nir̆ṇu’da mē gr̥hāt ||

 

gaṁdhadvārāṁ du’rādhar̆ṣāṁ nityapu’ṣṭāṁ karīṣiṇīṁ’ |

īśvarīgṁ’ sar̆vva’bhūtānāṁ tāmihōpa’hvayē śriyaṁ ||

 

mana’saḥ kāmamākūtiṁ vāca satyama’śīmahi |

paśūnāṁ rūpaman-ya’sya mayi śrī śra’yatāṁ yaśaḥ’ ||

 

kar̆damē’na pra’jābhūtā mayi saṁbha’va kar̆dama |

śriyaṁ’ vāsaya’ mē kulē mātaraṁ’ padmamāli’nīṁ ||

 

āpaḥ’ sr̥jaṁtu’ snigdāni ciklīta va’sa mē gr̥hē |

ni ca’ dēvīṁ mātaraṁ śriyaṁ’ vāsaya’ mē kulē ||

 

ār̆drāṁ puṣkari’ṇīṁ puṣṭiṁ suvar̆ṇāṁ hē’mamālinīṁ |

sūr̆yāṁ hiraṇma’yīṁ lakṣmīṁ jāta’vēdō ma āva’ha ||

 

ār̆drāṁ yaḥ kari’ṇīṁ yaṣṭiṁ piṁgalāṁ pa’dmamālinīṁ |

caṁdrāṁ hiraṇma’yīṁ lakṣmīṁ jāta’vēdō ma āva’ha ||

 

tāṁ ma āva’ha jāta’vēdō lakṣīmana’pagāminīṁ’ |

yasyāṁ hira’ṇyaṁ prabhū’taṁ gāvō’ dāsyōśvā’n-, viṁdēyaṁ puru’ṣānahaṁ ||

 

ōṁ mahādēvyai ca’ vidmahē’ viṣṇupatnī ca’ dhīmahi | tannō’ lakṣmī pracōdayā’t ||

 

śrī-va-r̆ca’sva-māyu’ṣya-mārō’gyamāvī’dhāt pava’mānaṁ mahīyatē’ |

dhanaṁ dhānyaṁ paśuṁ bahupu’tralābhaṁ śatasaṁ’vatsaraṁ dīr̆ghamāyuḥ ||

 

ōṁ śānti śānti śāntiḥ’ ||