Mantra Puṣpaṁ

yō’pāṁ puṣpaṁ vēda’ puṣpa’vān- prajāvā’n- paśumān- bhavati | caṁdramā vā apāṁ puṣpaṁ’ | puṣpa’vān- prajāvā’n- paśumān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yōpāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

agnir̆vā apāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | yō’gnērāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpōvā agnērāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’pāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

vāyur̆vā apāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | yō vāyōrāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpō vai vāyōrāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’pāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

asau vai tapa’n-napāmāyatanaṁ āyatanavān- bhavati | yō’muṣyatapa’ta āyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpō’ vā amuṣyatapa’ta āyatanaṁ|āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’pāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

caṁdramā vā apāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | yaḥ caṁdrama’sa āyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpō vai caṁdrama’sa āyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’pāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

nakṣtra’trāṇi vā apāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | yō nakṣtra’trāṇāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpō vai nakṣa’trāṇāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’pāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

par̆jan-yō vā apāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | yaḥ par̆jan-ya’syāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpō vai par̆jan-yasyāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’pāmāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati |

 

saṁvatsarō vā apāmāyatanaṁ| āyatanavān- bhavati | yaḥ saṁ’vatsarasyāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | āpō vai saṁ’vatsarasyāyatanaṁ vēda’ | āyatanavān- bhavati | ya ēvaṁ vēda’ | yō’psu nāvaṁ prati’ṣṭhitāṁ vēda’ | pratyēva ti’ṣṭhati |

 

ōṁ rājādhirājāya’ prasahya sāhinē’ | namō’ vayaṁ vai’śravaṇāya’ kur̆mahē | sa mē kāmān- kāma kāmā’ya mahyam’ | kāmēśvarō vai’śravaṇō dadātu | kubērāya’ vaiśravaṇāya’ | mahārājāya namaḥ |

 

ōṁ śānti śānti śāntiḥ’ ||