Sri Sarada Devi Stotram

Print !Sri Sarada Devi Stotram

BackTo Mother’s Lap

Sri Sarada Devi Stotram

( Composer : Swami Abedhananda )

Prakruthim Paramam Abhayam Varadham Nararoopa dharma Janathapaharam

Sharanagatha Sevaka thoshakareem Pranamami Param Jananim Jagatham

Gunaheenasuthan Apara dhayuthan Krupayadhya Samuddhara Mohagathan

Tharaneem Bhavasaagara Paarakareem Pranamami Param Jananim Jagatham

Vishayam Kusumam Parihruthya Sudha Charanambhuruhamrutha ShantiSudham

Pibha Bhreenga mano Bhava Roga haram Pranamami Param Jananim Jagatham

Slokam:

Krupam Kuru Mahadevi Sutheshu Pranatheshu cha Charanashraya Dhanena Krupa mayee Namosthuthe

Laj-Jaa Pataa Vrite Nit Yam shaara De Gyaanaa Daa yike Paa pe bhyo Naah Sadaa Rakshaa Kripaa Mayee Namo stuthe

Ramakrishna Gatha pranaam Tan Naamaa Shravanaa Priyam Tad bhaava ranjitaa kaaraam Pranaa maami muhur muhu

Pavitram chairtam Yas Yaah Pavitran Jeevaanan Thathaa Pavithrataa svaroopinyaai Tasyaai Devyaai Namo Namaha

Bhajan – II

Devii..m Prasannaam Pranaataarthi Hantreem Yogeendra poojyam Yuga dharma Paatreem

Taam Shaaraadaam Bhakti Vignaana Daatreem Dayaa Svaroopaa Pranamaami nithyam

Snehana Badh naasi Mano smadii yaam Doshaa..n Ase.shaa…n Sagunee Karoshii

Aahe tunaa no dayaa se sado shaan Svaanke Griheetvaa Yadi dam Vicheetram

Praseedaa maatar Vinaayenaa Yaache Neet yam bhavaa snehaa vatee sute shu

Premaiikaa Bheen dum chira daaghaa chitte Veeshincha chittam Kuru naah Sushaan tam

Sloka – II

Jananeem Sharadaam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Paada padme Tayo shritvaa Pranamaami Muhur muhuhu

(Written by Swami Abedhananda, a disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa, on Sri Sarada Devi, in the year 1888-1889. It is now part of the Aarthi song sung in the evenings at the Ramakrishna Math in India)

Spread the message
Night Mode