Sri Sarada Devi Stotram Gujarathi

Print !

Back

શ્રી શારદા દેવિ સ્તોત્રં

(સ્વામિ અભેદાનન્દ)

પ્રકૃતિં પરમામભયાં વરદાં નરરૂપધરાં જનતાપહરાં|

શરણાગતસેવકતોષકરીં પ્રણમામિ પરાં જનનીં જગતાં||

ગુણહીનસુતાનપરાધયુતાન્‍ કૃપયાદ્ય સમુદ્ધર મોહગતાન્‍|

તરણીં ભવસાગરપારકરીં પ્રણમામિ પરાં જનનીં જગતાં||

વિષયં કુસુમં પરિહૃત્ય સદા ચરણાંબુરુહામૃતશાન્તિસુધાં|

પિબ ભૃઙ્ગમનો ભવરોગહરાં પ્રણમામિ પરાં જનનીં જગતાં||

શ્લોકં

કૃપાં કુરુ મહાદેવિ સુતેષુ પ્રણતેષુ ચ|

ચરણાશ્રયદાનેન કૃપામયિ નમોઽસ્તુ તે||

લજ્જાપટાવૃતે નિત્યં સારદે જ્ઞાનદાયિકે|

પાપેભ્યો નઃ સદા રક્ષ કૃપામયિ નમોઽસ્તુ તે||

રામકૃષ્ણગતપ્રાણાં તન્નામશ્રવણપ્રિયાં|

તદ્ભાવરઞ્જિતાકારાં પ્રણમામિ મુહુર્‍હુઃ||

પવિત્રં ચરિતં યસ્યાઃ પવિત્રં હીવનં તથા|

પવિત્રતાસ્વરૂપિણ્યૈ તસ્યૈ કુર્‍મો નમો નમઃ||

ભજન્‍

દેવીં પ્રસન્નાં પ્રણતાર્‍તિહન્ત્રીં યોગીન્દ્રપૂજ્યાં
યુગધર્‍મ્મપાત્રીં|

તાં સારદાં ભક્તિવિજ્ઞાનદાત્રીં દયાસ્વરૂપાં
પ્રણમામિ નિત્યં||

સ્નેહેન બધ્નાસિ મનોઽસ્મદીયં દોષાનશેષાન્ સગુણીકરોષિ|

અહેતુના નો દયસે સદોષાન્‍ સ્વાઙ્કે ગૃહીત્વા યદિદં
વિચિત્રં||

પ્રસીદ માતર્વિનયેન યાચે નિત્યં ભવ સ્નેહવતી સુતેષુ|

પ્રેમૈકબિન્દું ચિરદગ્ધચિત્તે વિષિઞ્ચ ચિત્તં
કુરુ નઃ સુશાન્તં||

શ્લોકં

જનનીં સારદાં દેવીં રામકૃષ્ણં જગદ્ગુરું|

પાદપદ્મે તયોઃ શ્રિત્વા પ્રણમામિ મુહુર્‍મુહુઃ||

Spread the message
Night Mode