Sri Ramanacatvarimsat English

Print !Sri Ramanacatvarimsat English Back

Srī Ramaṇacatvāriṁśat

Vandē śrīramaṇar-ṣērācāryasya padābjaṁ |

yō mē:’dar-śayadīśaṁ bhāntaṁ dhvāntamatītya ||

Kathayā nijayā kaluṣaṁ haratā karuṇānidhinā:’ruṇaśailajuṣā |

khagavāhanabhāṣitatattvavidā vr̥ṣavāhanamaunarahasyabhr̥tā || 1||

gaṇarāṇ-mukhasūrisabhāguruṇā guṇasañcayaratnamahōdadhinā |

ghanagūḍhasahasrakarēṇa yathā tanukañcukaguptamahāmahasā || 2||

caturēṇa calēndriyanigrahaṇē paṭunā parakīyaguṇagrahaṇē |

chalavar-jitamaunasamādhijuṣā balatar-jitabhīkarakāmaruṣā || 3||

jaṭharaṁ samayē paripūrayatā kaṭhinaṁ vratamadritaṭē caratā |

jhaṣakētanaśastradurāpahr̥dā kr̥ṣimātmavibōdhavidau dadhatā || 4||

bhavabhīkaravārinidhiṁ taratā karatāmarasēna supātravatā |

svadr̥śā:’dhikaśītalakāntibhr̥tā bhayamaṅghrisarōjajuṣāṁ haratā || 5||

namatāmatibhaktimatāṁ nidhinā ghanatāpavidhūnanasannidhinā |

yatidhar-matatiṁ paripālayatā paritaśca tamō vinivārayatā || 6||

phaṇināyakavar-ṇyaguṇaughabhr̥tā bhaṇitīḥ priyasatyahitā bhaṇatā |

bahumānavaśādayatā sukhitāmavamānatatēravidūnavatā || 7||

yatināmadhipēna kuśāgralasan-matinā dhr̥tinā śitacittabhuvā |

laharīmpramadasya sadāvahatā nihatāntaraśātravasaṁhatinā || 8||

bhagavatpadamanyajanāsulabhaṁ svaguṇairadhigatya paraṁ jayatā |

mamatārahitēna hitēna satāṁ nihitēna gaṇaprabhuṇā hr̥dayē || 9||

dharaṇīdharajāṅkamapi tyajatā dharaṇītalavāsitamōdhutayē |

naravēṣabhr̥tā nagarandhrakr̥tā ramaṇēna sanāthamidaṁ bhuvanaṁ || 10||

paradēśinēva dhavalēna vāsasaḥ śakalēna vēṣṭitakaṭīviśōbhinā |

varadēśikēna naravēṣadhāriṇā śikhivāhanēna gurumajjagadbhavēt || 11||

atītaguṇajālāya naiṣṭhikabrahmacāriṇē |

namō māyāmanuṣyāya guravē tārakārayē || 12||

yānāyātra na kēkināṁ kulapatiḥ snānāya na svar-ṇadī

pānāya kṣitibhr̥n-mahēndra duhitur-nastanyadugdhāmr̥taṁ |

gānāya pramathēśvarāssavayasō naivātra vīṇābhr̥tō

vāsaṁ śōṇagirau karōṣi bhagavan-krauñcādribhēttaḥ kutaḥ || 13||

ēkaṁ vaktramumāṅkavāsavirahaḥ pāṇau na śaktyāyudhaṁ

mar-tyatvaṁ na patākinī ca pr̥tanā pār-śvadvayē nākināṁ |

vēṣō:’laṁ punarēṣa mugdhanayanapracchādanē bhūjuṣā-

mantar-dhānamupaiṣi tārakaripō kva stanyadāyādataḥ || 14||

kēcidyōgavidāṁ puraḥsara iti prajñānibuddhyā parē

sādhuḥ kaściditītarē gurudhiyā kē:’pyaṅghripadmaṁ tava |

sēvantē ramaṇābhidhānamanujakṣēmāya jātakṣitau

dvitrāstvāṁ girijāṅkapīṭhanilayaṁ jānanti dēvaṁ guhaṁ || 15||

ōṅkārār-thamupādiśō bhagavatē vāṇīmanōhāriṇē

tātāyāpyupadēṣṭumudyatamabhūt kiñcittvadīyaṁ mukhaṁ |

jyēṣṭhasyādya sahōdarasya gurutāṁ prāptō:’si dhīgauravāt

subrahmaṇya kaniṣṭhatāmapi gataḥ sar-vādhikastvaṁ guṇaiḥ || 16||

yatpūr-vaṁ śrutipāradar-śidhiṣaṇō dvaipāyanō:’dhyāruhat

paścādbōdhakalāvidhūtatimiraḥ śaṅkāpahaśśaṅkaraḥ |

tatsampratyakhilāvanītalajuṣāmācāryasiṁhāsanaṁ

dēva tvāṁ prativīkṣatē naratanō gīr-vāṇasēnāpatē || 17||

dhar-mē nāśamupāgatē tribhuvanē paryākulē pāpataḥ

prajñānē paritō girāṁ pathi mudhā sañcāryamāṇē janaiḥ |

sadbhāvē paramēśvarasya ca pituḥ sandēhaḍōlāṁ gatē

dvīpaḥ kaitavamar-tyakēkituraga tvāmantarā kassatāṁ || 18||

vairāgyaṁ tava vittamastu karuṇāṁ śaknōṣi hātuṁ kathaṁ

dūśyastē:’stu samudyamaḥ pitr̥padadhyānaṁ ca kiṁ tādr̥śaṁ |

kāmastē:’stu vigar-hitō vinamatāṁ rakṣā ca kiṁ gar-hitā

skandacchadmamanuṣya kiṁ nu samayaṁ kañcitsamudvīkṣasē || 19||

dūraṁ yāhi kuvāda dhar-mavr̥ṣa tē nētaḥ paraṁ paṅgutā

dur-bhrāntē bhuvanaṁ jahīhi paritō var-dhasva saṁsatsatāṁ |

sōdaryēṇa samanvitō bhuvamimāṁ prāptō gurugrāmaṇīḥ

śūrāntaḥpuranētravibhramaharō dēvō bhavānīsutaḥ || 20||

jan-masthānamavāpya guptamahamō yō bhēdamādhūtavān-

bhūtānāṁ caratāṁ pr̥thagvidhadhiyāmātmaiva yō bhāsatē |

dēhaṁ sar-vamidaṁ jagacca vibhavādākraṁya yaḥ prōllasa-

tyēkastaṁ gurumūr-timānamata rē laṁbōdarabhrātaraṁ || 21||

antaryaśca bahir-vidhūtatimiraṁ jyōtir-mayaṁ śāśvataṁ

sthānaṁ prāpya virājatē vinamatāmajñānamun-mūlayan-|

paśyanviśvamapīdamullasati yō viśvasya pārē para-

stasmai śrīramaṇāya lōkaguravē śōkasya hantrē namaḥ || 22||

prasaratāditaḥ śubhavilōkitaṁ |

ramaṇa tē sakr̥tphalatu mē kr̥taṁ || 23||

ramaṇa jan-mināmayi bhavān-guruḥ |

abhida āśayastava mahānuruḥ || 24||

jagadahaṁ paraḥ sphurati mē trayaṁ |

sadabhidaṁ girā tava visaṁśayaṁ || 25||

tvadupadēśatō galati saṁvidā |

mayi niranyayā sadahamōr-bhidā || 26||

ahami yō:’ntarastamamalaṁ hr̥di |

anubhavēma bhōstava kr̥pā yadi || 27||

na karuṇā guṇastava vidāṁ patē |

hr̥dayatējasaḥ sahajabhaivatē || 28||

tava tanur-jvalatyanagha vidyutā |

tava dr̥gātatā lasati bhāsvatā || 29||

kabalitaṁ manastava vibhō hr̥dā |

tvamasi santataṁ vilasitō mudā || 30||

bhuvanabhūpatēr-bhagavataḥ kr̥tē |

bhavasi pācakō yamavatāṁ patē || 31||

narapaśūnimānahami tāḍayan-|

paraśivaudanaṁ vitanuṣē pacan-|| 32||

timirāṇi na kēvalaṁ vacōbhiḥ

karuṇāpāṅgavilōkitaiśca nr̥ṇāṁ |

hr̥dayē prasaranti mar-dayantaṁ

bhagavantaṁ ramaṇaṁ guruṁ namāmi || 33||

bhavajalanidhiṁ gāhaṁ gāhaṁ cirādalasālasān-

padajalaruhadvandvadvīpaṁ śritāṁstava samprati |

ramaṇabhagavan-kalyāṇānāṁ nikētana pāhi naḥ

sadaya dayayā siktair-bhaktānapāṅgavilōkitaiḥ || 34||

yadi na jananī stanyaṁ dadyācchiśōr-bata kā gatiḥ

yadi paśupatiḥ krōdhaṁ kuryātpaśōravanaṁ kutaḥ |

yadi padajuṣāmācārya tvaṁ nihaṁsi na saṁśayaṁ

bhramaśataparābhūtā ētē tarantu bhavaṁ kathaṁ || 35||

viśadahasitē pūr-ṇā śāntiḥ sudhākarasōdarē

sthirapr̥thulayōḥ pūr-ṇā śaktir-dr̥śōratulār-ciṣōḥ |

hr̥dayakamalē nityā niṣṭhā bahiśca saratprabhē

ramaṇabhagavan-kō vā maunī samastava bhūtalē || 36||

dēvī śaktiriyaṁ dr̥śōḥ śritajanadhvāntakṣayādhāyinī

dēvī śrīriyamaṁbujākṣamahiṣī vaktrō sahasracchadē |

dēvī brahmavadhūriyaṁ vijayatē vyāhāragūḍhā parā

viśvācārya mahānubhāva ramaṇa tvāṁ stautu kaḥ prākr̥taḥ || 37||

sō:’haṁ jātō ramaṇabhagavan-pādayōstē daviṣṭhō

yadyapyasmin-mahati samayē śaktilāsyē pravr̥ttē |

sūryasyēva jvalitamahasō dūragāṁ nātha śaktiṁ

viśvasyāgyrāṁ tava mama manō vītaduḥkhaṁ tathāpi || 38||

tadbhāgadhēyamasamānamanēkamauni-

vāsār-jitaṁ kṣitibhr̥taḥ khalu lōhitasya |

aṁgīcakāra bhagavān-ramaṇō mahar-ṣi-

ranyēṣu satsu yadimaṁ bahuṣu sthalēṣu || 39||

śāntir-nitāntamadhikā paramāsya śakti-

r-vairāgyamadbhutatamaṁ karuṇā tu sāndrā |

jñānaṁ nirastakuhanaṁ madhuraṁ ca vr̥ttaṁ

nr̥ṇāṁ nidar-śanamayaṁ ramaṇō mahar-ṣiḥ || 40||

nārasiṁhir-gaṇapatir-vāsiṣṭhō ramaṇaṁ guruṁ |

catvāriṁśan-mitaiḥ padyaiḥ skandāṁśaṁ stutavānr̥ṣiṁ ||

ōṁ tat sat

Spread the message
Night Mode