RamanaAshram Prayers – Hastamalakam

Print !

Backto Menu

Sri Hastamalakam

Sankaracharya

1. Inguru niyar pillai yarudai mainda nidan
Engu sel-kindrai unper ennani engi rundum
Ingu vandanai ennullam inbura isaippa yendru
Sankaran navilap balan sattrida vai tiran dan

Hastamalaka

2. Nara-nalan suran iyak-kan nanalan andanan mattru
Arasa-num vanigan sudran allanar bramma chari
Giragi-yum vana prastan kedagal sanni yasi
Nirai-yinil aru malle nija-bhoda vadiva name

3. Suriyan jagat tozhirkuc chottri-dum nimitta menna
Arulam sakshu vadi yattattir kedu vavan

Arela upadi yum-vitt agayam pol iruppan
Oriya nitta sidda uruva-nam avvanma nan

4. Eri-yadu vemmai pola eva-nitta bhoda rupan
Oruva-nayk kamba-min0ri olir-tarum evanaic charnde
Arvilak karana mindi-yadi tan-tozhil mer sellum
Arivuru nitta siddhan ayula avvanma nan

5. Attat-tir pradi balitta ammuga mugattin veror
Vastuvan 0radu-por buddhi varuchida bhasa jivan
Chitturu evan vera-gac chiridu-mor vastu vagan
Advaya nitta siddhan ayula avvanma nan

6. Attame yillai yagil ammuka bhasa min0ru
Vastuva yuttra deha vada-name vikarpa min0ri
Buddhi yattri-0ave yavan poli-vana bhasa min0ri
Attira nitta siddhan ayula avvanma nan

7. Manassatchu vadi yo0u maru-vi0a tiruppan yavan
Manassatchu vadi gatku manassatchu vadi yavan
Manassatchu vadi yale maru-vi0ap pa0adan yavan
Anitta-mil nitta siddhan ayula avvanma nan

8. Gata-jalan torun ton0run katira-van oruva ne-pol
U0a-lurum ullan dorum oli-rinu nana vaga
Su0a-ruvan oruvan tane suddha cheta-nana yavan
A0ai-dali nitta siddhan ayula avvanma nan

9. Oli-yadam anekan kangat koru-ravi oruka latte
Oli-seium ulagat taippol oru-jnana vuruvan yavan
Oli-yadai anegam buddhik kolirp-paniv vulagan tannai
Ala-vila nitta siddhan ayula avvanma nan

10. Iravi-yal olirun kanne yedi-ruru muru-vam pattrum
Iravi-yal olira din-0ram idu-polav viravi tanum
Oruva-nar oliyi-nale olirp-pano netti- radi
Aruva-nai nitta siddhan ayula avvanma nan

11. Chala-jalat tanekan polac charu-van eka banu
Chalana-mil jalat-til tane charu-van yeka naga
Jala-mati yane-kan polac chari-num ekan yavan
Alaidalil nitta siddhan ayula avvanma nan

12. Mudan-tan vizhi yinaik-kar mudida adala rukkan
Mudu-pat toll yattrana munnu-dal pola yavan
Muda-nin parvai yale muttrume bettan polvan
Adalil nitta siddhan ayula avvanma nan

13. Akila vastuk-kal tammil anu-sudan eka nagi
Akila vastuk-kal tammil asanga-na iruppan yavan
Gagana-ner nitta sudda kalanga-mil uruvan yavan
Ahamila nitta siddhan ayula avvanma nan

14. Pala-vida upadi yale pala-vidam spadikam tondrum
Pala-vida buddhi yale pala-vidam unakku magum
Jala-madil nilavi nattan chan-drakap pundra neya
Chala-muru buddhi yale chanchala ninakku mame

15. Attatti nelli pola anma-vaik katta lalidu
Asta-malaga stotram agum-per pettra dandri
Asta malaga nendrav ari-vinir periya balan
Ittarai yava ralum etti-dap patta namma

(For the concluding verses, Sri Arunachala Pancha Ratnam is recited.)

Spread the message
Night Mode