Dhyānaṁ

 

Oṁ sindūrāruṇavigrahāṁ triṇayanāṁ māṇikyamaulisphura-

ttārānāyakaśēkharāṁ smitamukhī-māpīnavakṣōruhāṁ

pāṇibhyāmaḷipūr-ṇṇaratnacaṣakaṁ raktōtpalaṁ bibhratīṁ

saumyāṁ ratnaghaṭastha raktacaraṇāṁ dhyāyēt parāmaṁbikāṁ

dhyāyēt patmāsanasthāṁ vikasitavadanāṁ patmapatrāyatākṣīṁ

hēmābhāṁ pītavastrāṁ karakalitalasat hēmapatmāṁ varāṁgīṁ

sar-vvālaṅkārayuktāṁ satatamabhayadāṁ bhaktanamrāṁ bhavānīṁ

śrīvidyāṁ śāntamūr-ttiṁ sakalasuranutāṁ sar-vvasampatpradātrīṁ

sakuṅkuma vilēpanāmaḷika cuṁbikastūrikāṁ

samandahasitēkṣaṇāṁ saśaracāpa pāśāṅkuśāṁ

aśēṣajanamōhinīmaruṇamālyabhūṣōjjvalāṁ

japākusuma bhāsurāṁ japavidhau smarēdaṁbikāṁ

aruṇāṁ karuṇātaraṁgitākṣīṁ

dhr̥tapāśāṅkuśapuṣpabāṇacāpāṁ

aṇimādibhirāvr̥tāṁ mayūkhairahamityēva

vibhāvayē mahēśīṁ!


Stōtraṁ


1) Oṁ śrī mātā śrī mahārājñī śrīmatsiṁhāsanēśvarī

cidagnikuṇḍasaṁbhūtā dēvakāryasamudyatā


2) udyadbhānu sahasrābhā catur-bbāhusamanvitā

rāgasvarūpa pāśāḍhyā krōdhākārāṅkuśōjjvalā


3) manōrūpēkṣu kōdaṇḍā pañcatanmātrasāyakā

nijāruṇaprabhāpūra majjad brahmāṇḍamaṇḍalā


4) campakāśōka punnāgasaugandhikalasatkacā

kuruvindamaṇiśrēṇī kanat–kōṭīramaṇḍitā


5) aṣṭamīcandrabibhrāja daḷikasthalaśōbhitā

mukhacandrakaḷaṅkābha mr̥ganābhiviśēṣakā


6) vadanasmaramāṁgalya gr̥hatōraṇacillikā

vaktralakṣmī parīvāhacalanmīnābhalōcanā


7) navacampakapuṣpābha nāsādaṇḍavirājitā

tārākāntitiraskāri nāsābharaṇabhāsurā


8) kadaṁbamañjarīklipta kar-ṇṇapūramanōharā

tāṭaṅkayugaḷībhūta tapanōḍupamaṇḍalā


9) patmarāgaśilādar-śa paribhāvikapōlabhuḥ

navavidrumabiṁbaśrī nyakkāriradanacchadā


10) śuddhavidyāṅkurākāra dvijapaṅktidvayōjjvalā

kar-ppūravīṭikāmōda samākar-ṣaddigantarā


11) nijasallāpamādhurya vinir-bhar-tsita kacchapī

mandasmitaprabhāpūramajjatkāmēśamānasā


12) anākalitasādr̥śya cibukaśrīvirājitā

kāmēśabaddhamāṁgalyasūtraśōbhitakandharā


13) kanakāṁgadakēyūra kamanīyabhujānvitā

ratnagraivēya cintākalōlamuktāphalānvitā


14) kāmēśvara prēmaratnamaṇipratipaṇastanī

nābhyālavālarōmāḷī latāphalakucadvayī


15) lakṣyarōmalatādhāratā samunnēyamaddhyamā

stanabhāradaḷanmaddhya paṭṭabandhavalitrayā


16) aruṇāruṇakausuṁbha vastrabhāsvatkaṭītaṭi

ratnakiṅkiṇikāramya raśanādāmabhūṣitā


17) kāmēśajñātasaubhāgya mār-ddavōrudvayānvitā

māṇikyamakuṭākāra jānudvayavirājitā


18) indragōpaparikṣipta smaratūṇābhajaṅghikā

gūḍhagūl-phā kūr-mmapr̥ṣṭha jayiṣṇu prapadānvitā


19) nakhadīdhitisaṁchannanamajjanatamōguṇā

padadvayaprabhājālaparākr̥tasarōruhā


20) śiñjānamaṇimañjīramaṇḍitaśrīpadāṁbujā

marāḷīmandagamanā mahālāvaṇyaśēvadhīḥ


21) sar-vvāruṇā navadyāṁgī sar-vvābharaṇabhūṣitā

śivakāmēśvarāṅkasthā śivā svādhīnavallabhā


22) sumērumaddhyaśr̥ṁgasthā śrīmannagaranāyikā

cintāmaṇigr̥hāntasthā pañcabrahmāsanasthitā


23) mahāpatmāṭavī saṁsthā kadaṁbavanavāsinī

sudhāsāgara maddhyasthā kāmākṣīkāmadāyinī


24) dēvar-ṣi gaṇasaṁghāta stūyamānātmavaibhavā

bhaṇḍāsuravadhōdyukta śaktisēnā samanvitā


25) sampatkarīsamārūḍha sindhuravrajasēvitā

aśvārūḍhādhiṣṭhitāśva kōṭikōṭibhirāvr̥tā


26) cakrarājarathārūḍha sar-vvāyudhapariṣkr̥tā

gēyacakrarathārūḍha mantriṇīparisēvitā


27) kiricakrarathārūḍha daṇḍanāthāpuraskr̥tā

jvālāmālinikākṣipta vahni prākāramadhyagā


28) bhaṇḍasainyavadhōdyukta śaktivikramahar-ṣitā

nityāparākramāṭōpa nirīkṣaṇasamutsukā


29) bhaṇḍaputravadhōdyukta bālāvikramananditā

mantriṇyaṁbāviracita viṣaṁgavadhatōṣitā


30) viśukraprāṇaharaṇa vārāhīvīryananditā

kāmēśvaramukhālōka kalpitaśrīgaṇēśvarā


31) mahāgaṇēśanir-bhinnavighnayantraprahar-ṣitā

bhaṇḍāsurēndranir-mmukta śastrapratyastravar-ṣiṇiḥ


32) karāṁgulinakhōtpanna nārāyaṇadaśākr̥tiḥ

mahā pāśupatāstrāgni nir-ddagdhāsura sainikā


33) kāmēśvarāstra nir-ddagddha sabhaṇḍāsuraśūnyakā

brahmōpēndramahēndrādi dēvasaṁstutavaibhavā


34) haranētrāgni saṁdagddhakāmasañjīvanauṣadhiḥ

śrīmadvāgbhavakūṭaika svarūpamukhapaṅkajā


35) kaṇṭhādhaḥkaṭi paryanta maddhyakūṭa svarūpiṇi

śaktikūṭaikatāpanna kaṭyadhōbhāgadhāriṇī


36) mūlamantrātmikā mūlakūṭatrayakaḷēbarā

kuḷāmr̥taikarasikā kuḷasaṅkētapālinī


37) kulāṁganā kulāntasthā kauḷinīkuḷayōginī

akuḷā samayāntasthā samayācāratatparā


38) mūlādhāraikanilayā brahmagranthivibhēdinī

maṇipūrāntaruditā viṣṇugranthivibhēdinī


39) ājñācakrāntarāḷasthā rudragranthivibhēdinī

sahasrārāṁbujārūḍhā sudhāsārābhivar-ṣiṇī


40) taṭillatāsamaruci ṣaṭcakrōparisaṁsthitā

mahāsaktiḥkuṇḍalinī bisatantutanīyasī


41) bhavānī bhāvanāgamyā bhavāraṇyakuṭhārikā

bhadrapriyā bhadramūr-ttir- bhaktasaubhāgyadāyinī


42) bhaktipriyā bhaktigamyā bhaktivaśyā bhayāpahā

śāṁbhavī śāradārāddhyā śar-vvāṇī śar-mmadāyinī


43) śāṅkarī śrīkarī sādhvī śaraccandranibhānanā

śātōdarī śāntimatī nirādhārā nirañjanā


44) nir-llēpā nir-mmalā nityā nirākārā nirākulā

nir-gguṇā niṣkalā śāntā niṣkāmā nirupaplavā


45) nityamuktā nir-vvikārā niṣprapañcā nirāśrayā

nityaśuddhā nityabuddhā niravadyā nirantarā


46) niṣkāraṇā niṣkaḷaṅkā nirupādhir- nirīśvarā

nīrāgā rāgamathanā nir-mmadā madanāśinī


47) niścintā nirahaṅkārā nir-mmōhā mōhanāśinī

nir-mmamā mamatāhantrī niṣpāpā pāpanāśinī


48) niṣkrōdhā krōdhaśamanī nir-llōbhā lōbhanāśinī

nissaṁśayā saṁśayaghnī nir-bhavā bhavanāśinī


49) nir-vvikalpā nirābādhā nir-bhēdā bhēdanāśinī

nir-nnāśā mr̥tyumathanī niṣkriyā niṣparigrahā


50) nistulā nīlacikurā nirapāyā niratyayā

dur-llabhā dur-ggamā dur-ggā duḥkhahantrī sukhapradā


51) duṣṭadūrā durācāraśamanī dōṣavar-jjitā

sar-vvajñā sāndrakaruṇā samānādhika var-jitā


52) sar-vvaśaktimayī sar-vva-maṁgaḷā sadgati pradā

sar-vvēśvarī sar-vvamayī sar-vvamantra svarūpiṇī


53) sar-vvayantrātmikā sar-vvatantrarūpāmanōnmanī

māhēśvarī mahādēvī mahālakṣmī mr̥ḍapriyā


54) mahārūpā mahāpūjyā mahāpātakanāśinī

mahāmāyā mahāsatvā mahāśaktir- mahāratiḥ


55) mahābhōgā mahaiśvaryā mahāvīryā mahābalā

mahābuddhir- mahāsiddhir- mahāyōgīśvarēśvarī


56) mahātantrā mahāmantrā mahāyantrā mahāsanā

mahāyāgakramārāddhyā mahābhairavapūjitā


57) mahēśvara mahākalpa mahātāṇḍava sākṣiṇī

mahākāmēśamahiṣī mahātripurasundarī


58) catuḥṣaṣṭyupacārāḍhyā catuḥṣaṣṭikalāmayī

mahā catuḥṣaṣṭikōṭi yōginī gaṇasēvitā


59) manuvidyā candravidyā candramaṇḍalamaddhyagā

cārurūpā cāruhāsā cārucandrakalādharā


60) carācara jagannāthā cakrarāja nikētanā

pār-vvatī patmanayanāpatmarāga samaprabhā


61) pañcaprētāsanāsīnā pañcabrahmasvarūpiṇī

cinmayī paramānandā vijñānaghanarūpiṇī


62) dhyānadhyātr̥dhyēyarūpā dhar-mmādhar-mmavivar-jitā

viśvarūpā jāgariṇī svapantī taijasātmikā


63) suptā prājñātmikā turyā sar-vvāvasthā vivar-jjitā

sr̥ṣṭikar-trī brahmarūpā gōptrī gōvindarūpiṇī


64) saṁhāriṇī rudrarūpā tirōdhānakarīśvarī

sadāśivānugrahadā pañcakr̥tyaparāyaṇā


65) bhānumaṇḍalamaddhyasthā bhairavī bhagamālinī

patmāsanā bhagavatī patmanābhasahōdarī


66) unmēṣanimiṣōtpanna vipannabhuvanāvali

sahasraśīr-ṣavadanā sahasrākṣī sahasrapāt


67) ābrahmakīṭajananī var-ṇṇāśramavidhāyinī

nijājñārūpanigamā puṇyāpuṇyaphalapradā


68) śrutisīmantasindūrīkr̥tapādābjadhūḷikā

sakalāgamasandōhaśuktisampuṭamauktikā


69) puruṣār-tthapradā pūr-ṇṇā bhōginī bhuvanēśvarī

aṁbikānādinidhanā haribrahmēndrasēvitā


70) nārāyaṇī nādarūpā nāmarūpa vivar-jjitā

hrīṅkārī hrīmatī hr̥dyā hēyōpādēya var-jjitā


71) rājarājār-ccitā rājñī ramyā rājīvalōcanā

rañjinī ramaṇī rasyā raṇatkiṅkiṇimēkhalā


72) ramā rākēnduvadanā ratirūpā ratipriyā

rakṣākarī rākṣasaghnī rāmā ramaṇalampaṭā


73) kāmyā kāmakalārūpā kadaṁbakusumapriyā

kalyāṇī jagatīkandā karuṇārasasāgarā


74) kalāvatī kalālāpā kāntā kādaṁbarīpriyā

varadā vāmanayanā vāruṇīmadavihvalā


75) viśvādhikā vēdavēdyā vindhyācalanivāsinī

vidhātrī vēdajananī viṣṇumāyā vilāsinī


76) kṣētrasvarūpā kṣētrēśī kṣētrakṣētrajñapālinī

kṣayavr̥ddhi vinir-muktā kṣētrapālasamar-ccitā


77) vijayā vimalā vandyā vandārujanavatsalā

vāgvādinī vāmakēśī vahnimaṇḍalavāsinī


78) bhaktimatkalpalatikā paśupāśavimōcinī

saṁhr̥tāśēṣapāṣaṇḍā sadācārapravar-ttikā


79) tāpatrayāgnisantaptasamāhḷādanacandrikā

taruṇī tāpasārādhyā tanumaddhyā tamōpahā


80) citistatpadalakṣyār-tthā cidēkarasarūpiṇī

svātmānandalavībhūta brahmādyānandasantatīḥ


81) parā pratyakcitīrūpā paśyantī paradēvatā

maddhyamā vaikharīrūpā bhaktamānasahaṁsikā


82) kāmēśvaraprāṇanāḍī kr̥tajñā kāmapūjitā

śr̥ṁgārarasasampūr-ṇṇā jayā jālandharasthitā


83) ōḍhyāṇapīṭhanilayā bindumaṇḍalavāsinī

rahōyāgakramārāddhyā rahastar-ppaṇatar-ppitā


84) sadyaḥprasādinī viśvasākṣiṇī sākṣivar-jjitā

ṣaḍaṁgadēvatāyuktā ṣāḍguṇyaparipūritā


85) nityaklinnā nirupamā nir-vvāṇa sukhadāyinī

nityāṣōḍaśikārūpā śrīkaṇṭhār-ddhaśarīriṇī


86) prabhāvatī prabhārūpā prasiddhā paramēśvarī

mūlaprakr̥tiravyaktā vyaktāvyaktasvarūpiṇī


87) vyāpinī vividhākārā vidyāvidyāsvarūpiṇī

mahākāmēśanayana kumudāhḷādakaumudi


88) bhaktāhār-ddatamōbhēdabhānumadbhānusantatīḥ

śivadūtī śivārāddhyā śivamūr-ttīḥ śivaṅkarī


89) śivapriyā śivaparā śiṣṭēṣṭā śiṣṭapūjitā

apramēyā svaprakāśā manōvācāmagōcarā


90) cicchaktiścētanārūpā jaḍaśaktir- jaḍātmikā

gāyatrī vyāhr̥tiḥ sandhyā dvijavr̥ndaniṣēvitā


91) tattvāsanā tattvamayī pañcakōśāntarasthitā

nissīmamahimā nityayauvvanā madaśālinī


92) madaghūr-ṇṇitaraktākṣī madapāṭalagaṇḍabhūḥ

candanadravadigddhāṁgī cāmpēya kusumapriyā


93) kuśalā kōmaḷākārā kurukullā kuḷēśvarī

kuḷakuṇḍālayā kauḷamār-ggatatparasēvitā


94) kumāragaṇanāthāṁbā tuṣṭiḥ puṣṭiḥ matir-dhr̥tiḥ

śāntiḥ svastimatī kāntir- nandinī vighnanāśinī


95) tējōvatī triṇayanā lōlākṣīkāmarūpiṇī

mālinī haṁsinī mātā malayācalavāsinī


96) sumukhī naḷinī subhrūḥ śōbhanā suranāyikā

kāḷakaṇṭhī kāntimatī kṣōbhiṇī sūkṣmarūpiṇī


97) vajrēśvarī vāmadēvī vayōvasthā vivar-jjitā

siddhēśvarī siddhavidyā siddhamātā yaśasvinī


98) viśuddhicakranilayā raktavar-ṇṇā trilōcanā

khaṭvāṁgādipraharaṇā vadanaikasamanvitā


99) pāyasānnapriyā tvaksthā paśulōkabhayaṅkarī

amr̥tādi mahāśaktisaṁvr̥tā ḍākinīśvarī


100) anāhatābjanilayā śyāmābhā vadanadvayā

daṁṣṭrōjjvalākṣamālādidharā rudhirasaṁsthitā


101) kāḷarātryādiśaktyaughavr̥tā snigddhaudanapriyā

mahāvīrēndravaradā rākiṇyaṁbāsvarūpiṇī


102) maṇipūrābjanilayā vadanatrayasaṁyutā

vajrādikāyudhōpētā ḍāmaryādibhirāvr̥tā


103) raktavar-ṇṇā māṁsaniṣṭhā guḍānnaprītamānasā

samastabhaktasukhadā lākinyaṁbāsvarūpiṇī


104) svādhiṣṭhānāṁbujagatā catur-vaktramanōharā

śūlādyāyudhasampannā pītavar-ṇṇātigar-vvitā


105) mēdōniṣṭhā madhuprītā bandinyādisamanvitā

dadhyannāsaktahr̥dayā kākinīrūpadhāriṇī


106) mūlādhārāṁbujārūḍhā pañcavaktrāsthisaṁsthitā

aṅkuśādipraharaṇā varadādiniṣēvitā


107) mudgaudanāsaktacittā sākinyaṁbāsvarūpiṇī

ājñācakrābjanilayā śuklavar-ṇṇā ṣaḍānanā


108) majjāsaṁsthā haṁsavatī mukhyaśaktisamanvitā

haridrānnaikarasikā hākinīrūpadhāriṇī


109) sahasradaḷapatmasthā sar-vvavar-ṇṇōpaśōbhitā

sar-vvāyudhadharā śuklasaṁsthitā sar-vvatōmukhī


110) sar-vvaudanaprītacittā yākinyaṁbāsvarūpiṇī

svāhāsvadhāmatir-mēdhāśrutismr̥tiranuttamā


111) puṇyakīr-ttiḥ puṇyalabhyā puṇyaśravaṇakīr-ttanā

pulōmajār-ccitā bandhamōcinī bar-barāḷakā


112) vimar-śarūpiṇī vidyā viyadādijagatprasū

sar-vvavyādhipraśamanī sar-vvamr̥tyunivāriṇī


113) agragaṇyācintyarūpā kalikanmaṣanāśinī

kātyāyanī kālahantrī kamalākṣaniṣēvitā


114) tāṁbūlapūritamukhī dāḍimīkusumaprabhā

mr̥gākṣī mōhinīmukhyā mr̥ḍānī mitrarūpiṇī


115) nityatr̥ptā bhaktanidhir- niyantrī nikhilēśvarī

maitryādivāsanālabhyā mahāpraḷayasākṣiṇī


116) parāśaktiḥ parāniṣṭhā prajñānaghanarūpiṇī

mādhvīpānālasā mattā mātr̥kāvar-ṇṇarūpiṇī


117) mahākailāsanilayā mr̥ṇāḷamr̥dudōr-llatā

mahanīyā dayāmūr-ttiḥ mahāsāmrājyaśālinī


118) ātmavidyā mahāvidyā śrīvidyā kāmasēvitā

śrīṣōḍaśākṣarīvidyā trikūṭā kāmakōṭikā


119) kaṭākṣakiṅkarībhūtakamalākōṭisēvitā

śirasthitā candranibhā phālasē്thandra dhanuprabhā


120) hr̥dayasthā raviprakhyā trikōṇāntaradīpikā

dākṣāyaṇī daityahantrī dakṣayajñavināśinī


121) darāndōḷita dīr-ghākṣī darahāsōjjvalanmukhī

gurūmūr-ttir-gguṇanidhir-ggōmātā guhajanmabhūḥ


122) dēvēśī daṇḍanītisthā daharākāśarūpiṇī

pratipanmukhyarākāntatithimaṇḍalapūjitā


123) kalātmikā kalānāthā kāvyālāpavinōdinī

sacāmararamāvāṇī savyadakṣiṇasēvitā


124) ādiśaktiramēyātmā paramāpāvanākr̥tiḥ

anēkakōṭibrahmāṇḍajananī divyavigrahā


125) klīṅkārīkēvalā guhyā kaivalyapadadāyinī

tripurā trijagadvandyā trimūr-ttiḥ tridaśēśvarī


126) tryakṣarī divyagandhāḍhyā sindūratilakāñcitā

umā śailēndratanayā gaurī gandhar-vvasēvitā


127) viśvagar-bhā svar-ṇṇagar-bhā varadā vāgadhīśvarī

dhyānagamyāyā paricchēdyā jñānadā jñānavigrahā


128) sar-vvavēdāntasaṁvēdyāsatyānandasvarūpiṇī

lōpāmudrār-ccitā līlāklipta brahmāṇḍamaṇḍalā


129) adr̥śyā dr̥śyarahitā vijñātrī vēdyavar-jjitā

yōginī yōgadāyōgyā yōgānandā yugandharā


130) icchāśaktijñānaśakti kriyāśaktisvarūpiṇī

sar-vvādhārā supratiṣṭhā sadasadrūpadhāriṇī


131) aṣṭamūr-ttirajājaitrī lōkayātrāvidhāyinī

ēkākinī bhūmarūpā nir-dvaitā dvaitavar-jjitā


132) annadā vasudā vr̥ddhā brahmātmaikyasvarūpiṇī

br̥hatī brāhmaṇī brāhmī brahmānandā balipriyā


133) bhāṣārūpā br̥hatsēnā bhāvābhāvavivar-jjitā

sukhārāddhyā śubhakarī śōbhanā sulabhāgatīḥ


134) rājarājēśvarī rājyadāyinī rājyavallabhā

rājatkr̥pā rājapīṭhanivēśitanijāśritā


135) rājyalakṣmī kōśanāthā caturaṁgabalēśvarī

sāmrājyadāyinī satyasandhā sāgaramēkhalā


136) dīkṣitā daityaśamanī sar-vvalōkavaśaṅkarī

sar-vvār-tthadātrī sāvitrī saccidānandarūpiṇī


137) dēśakālāparicchinnā sar-vvagāsar-vvamōhinī

sarasvatī śāstramayī guhāṁbā guhyarūpiṇī


138) sar-vvōpādhi vinir-mmuktā sadāśivapativratā

sampradāyēśvarī sāddhvī gurūmaṇḍalarūpiṇī


139) kuḷōttīr-ṇṇā bhagārāddhyā māyā madhumatī mahī

gaṇāṁbā guhyakārāddhyā kōmaḷāṁgī gurupriyā


140) svatantrā sar-vvatantrēśī dakṣiṇāmūr-ttirūpiṇī

sanakādi samārādhyā śivajñānapradāyinī


141) citkalānandakalikā prēmarūpā priyaṅkarī

nāmapārāyaṇaprītā nandividyānaṭēśvarī


142) mithyājagadadhiṣṭhānā muktidā muktirūpiṇī

lāsyapriyā layakarī lajjā raṁbhādivanditā


143) bhavadāva sudhāvr̥ṣṭiḥ pāpāraṇyadavānalā

daur-bhāgyatūlavātūlā jarāddhvāntaraviprabhā


144) bhāgyābdhicandrikā bhaktacittakēkīghanāghanā

rōgapar-vvatadaṁbhōḷir- mr̥tyudārukuṭhārikā


145) mahēśvarī mahākā-ḷī mahāgrāsā mahāśanā

apar-ṇṇā caṇḍikā caṇḍamuṇḍāsuraniṣūdinī


146) kṣarākṣarātmikā sar-vvalōkēśī viśvadhāriṇī

trivar-ggadātrī subhagā tryaṁbakā triguṇātmikā


147) svar-ggāpavar-ggadā śuddhā japāpuṣpanibhākr̥tiḥ

ōjōvatī dyutidharā yajñarūpā priyavratā


148) durārādhyā durādhar-ṣā pāṭalīkusumapriyā

mahatī mērunilayā mandārakusumapriyā


149) vīrārādhyā virāḍ-rūpā virajā viśvatōmukhī

pratyag-rūpā parākāśā prāṇadā prāṇarūpiṇī


150) mār-ttāṇḍabhairavārāddhyā mantriṇīnyastarājyadhūḥ

tripurēśī jayatsēnā nistraiguṇyā parāparā


151) satyajñānānandarūpā sāmarasyaparāyaṇā

kapar-ddinī kalāmālā kāmadhuk kāmarūpiṇī


152) kalānidhiḥ kāvyakalā rasajñā rasaśēvadhīḥ

puṣṭā purātanā pūjyā puṣkarāpuṣkarēkṣaṇā


153) paraṁjyōtiḥ paraṁdhāma paramāṇuḥ parātparā

pāśahastā pāśahantrī paramantravibhēdinī


154) mūr-ttāmūr-ttā nityatr̥ptā munimānasahaṁsikā

satyavratā satyarūpā sar-vvāntaryāmiṇī satī


155) brahmāṇī brahmajananī bahurūpā budhār-ccitā

prasavitrī pracaṇḍājñā pratiṣṭhā prakaṭākr̥tiḥ


156) prāṇēśvarī prāṇadātrī pañcāśatpīṭharūpiṇī

viśr̥ṁkhalā viviktasthā vīramātā viyatprasūḥ


157) mukundā muktinilayā mūlavigraharūpiṇī

bhāvajñā bhavarōgaghnī bhavacakrapravar-ttinī


158) chandaḥsārā śāstrasārā mantrasārā talōdarī

udārakīr-ttīruddāmavaibhavā var-ṇṇarūpiṇī


159) janmamr̥tyu jarātaptajanaviśrāntidāyinī

sar-vvōpaniṣadudghuṣṭā śāntyatītakalātmikā


160) gaṁbhīrā gaganāntasthā gar-vvitā gānalōlupā

kal-panārahitā kāṣṭhā kāntā kāntār-ddhavigrahā


161) kāryakāraṇa nir-mmuktā kāmakēḷitaraṁgitā

kanatkanakatāṭaṅkā līlāvigrahadhāriṇī


162) ajākṣayavinir-mmuktā mugddhā kṣipraprasādinī

antar-mmukhasamārādhyā bahir-mmukhasudur-llabhā


163) trayī trivar-gganilayā tristhā tripuramālinī

nirāmayā nirālaṁbā svātmārāmā sudhāsr̥tiḥ


164) saṁsārapaṅkanir-mmagnasamuddharaṇapaṇḍitā

yajñapriyā yajñakar-trī yajamānasvarūpiṇī


165) dhar-mmādhārā dhanāddhyakṣā dhanadhānyavivar-ddhinī

viprapriyā viprarūpā viśvabhramaṇakāriṇī


166) viśvagrāsā vidrumābhā vaiṣṇavī viṣṇurūpiṇī

ayōnir- yōninilayā kūṭasthā kuḷarūpiṇī


167) vīragōṣṭhipriyā vīrā naiṣkar-mmyā nādarūpiṇī

vijñānakalanā kalyā vidagddhā baindavāsanā


168) tattvādhikā tattvamayī tattvamar-tthasvarūpiṇī

sāmagānapriyā sōmyā sadāśivakuṭuṁbinī


169) savyāpasavyamār-ggasthā sar-vvāpadvinivāriṇī

svasthā svabhāvamadhurā dhīrā dhīrasamar-ccitā


170) caitanyār-ghyasamārādhyā caitanyakusumapriyā

sadōditā sadātuṣṭā taruṇādityapāṭalā


171) dakṣiṇādakṣiṇārādhyā darasmēramukhāṁbujā

kaulinī kēvalānar-ghyakaivalyapadadāyinī


172) stōtrapriyā stutimatī śrutisaṁstutavaibhavā

manasvinī mānavatī mahēśī maṁgaḷākr̥tiḥ


173) viśvamātā jagaddhātrī viśālākṣī virāgiṇi

pragat-bhā paramōdārā parāmōdā manōmayī


174) vyōmakēśī vimānasthā vajriṇī vāmakēśvarī

pañcayajñapriyā pañcaprētamañcādhiśāyinī


175) pañcamī pañcabhūtēśī pañcasaṁkhyōpacāriṇī

śāśvatī śāśvadaiśvaryā śar-mmadā śaṁbhumōhinī


176) dharādharasutā dhanyā dhar-mmiṇī dhar-mmavar-ddhinī

lōkātītā guṇātītā sar-vvātītā śamātmikā


177) bandhūkakusumaprakhyā bālālīlāvinōdinī

sumaṁgalī sukhakarī suvēṣāḍhyā suvāsinī


178) suvāsinyar-ccanaprītāśōbhanā śuddhamānasā

bindutar-ppaṇasantuṣṭā pūr-vvajā tripurāṁbikā


179) daśamudrāsamārādhyā tripurāśrīvaśaṅkarī

jñānamudrā jñānagamyā jñānajñēyasvarūpiṇī


180) yōnimudrā trikhaṇḍēśī triguṇāṁbā trikōṇagā

anaghādbhutacāritrā vāñchitār-tthapradāyinī


181) abhyāsātiśayajñātā ṣaḍaddhvātītarūpiṇī

avyājakaruṇāmūr-ttiḥ ajñānaddhvāntadīpikā


182) ābālagōpaviditā sar-vvānullaṁghyaśāsanā

śrīcakrarājanilayā śrīmattripurasundarī


183) śrīśivā śivaśaktyaikyarūpiṇī laḷitāṁbikā

 

Aparādha-śōdhana

 

mantrahīnaṁ kriyāhīnaṁ bhaktihīnaṁ mahēśvari

yat pūjitaṁ mayā dēvi paripūr-ṇṇaṁ tadastutē

 

Sānti mantraṁ

 

Oṁ lōkā samastā sukhinō bhavantu

Oṁ śānti śānti śāntiḥ

Oṁ śrī gurubhyō namaḥ hariḥ Oṁ