Lalita Sahasranamavali – English

Print !Lalita Sahasranamavali – English Back

Srī Lalitā sahasranāmāvali

Dhyānam

Om sindūrārunavigrahām trinayanām mānikyamaulisphura-ttārānāyakaśēkharām smitamukhī-māpīnavakṣōruhām

pānibhyāmalipūr-nnaratnacaṣakam raktōtpalam bibhratīm

saumyām ratnaghatastha raktacaranām dhyāyēt parāmambikām

dhyāyēt patmāsanasthām vikasitavadanām patmapatrāyatākṣīm

hēmābhām pītavastrām karakalitalasat hēmapatmām varāmgīm

sar-vvālaṅkārayuktām satatamabhayadām bhaktanamrām bhavānīm śrīvidyām śāntamūr-ttim sakalasuranutām
sar-vvasampatpradātrīm

sakuṅkuma vilēpanāmalika cumbikastūrikām samandahasitēkṣanām saśaracāpa pāśāṅkuśām aśēṣajanamōhinīmarunamālyabhūṣōjjvalām
japākusuma bhāsurām japavidhau smarēdambikām

arunām karunātaramgitākṣīm dhr̥tapāśāṅkuśapuṣpabānacāpām animādibhirāvr̥tām mayūkhairahamityēva
vibhāvayē mahēśīm!

Nāmāvali

Om lalitāmbikāyai namah

1. Om śrīmātrē namah

2. Om śrīmahārājñyai namah

3. Om śrīmatsimhāsanēśvaryai namah

4. Om cidagni-kunda-sambhūtāyai namah

5. Om dēvakārya-samudyatāyai namah

6. Om udyadbhānu-sahasrābhāyai namah

7. Om catur-bāhu-samanvitāyai namah

8. Om rāgasvarūpa-pāśādhyāyai namah

9. Om krōdhākārāṅkuśōjjvalāyai namah

10. Om manōrūpēkṣu-kōdandāyai namah

11. Om pañcatanmātra-sāyakāyai namah

12. Om nijāruna-prabhāpūra-majjad brahmāndamandalāyai namah

13. Om campakāśōka-punnāga-saugandhika-lasatkacāyai namah

14. Om kuruvindamani-śrēnī-kanatkōtīra-manditāyai namah

15. Om aṣtamīcandra-vibhrāja-dalikasthala-śōbhitāyai namah

16. Om mukhacandra-kalaṅkābha-mr̥ganābhi-viśēṣakāyai namah

17. Om vadanasmara-māmgalya-gr̥hatōrana-cillikāyai namah

18. Om vaktralakṣmī-parīvāha-calanmīnābha-lōcanāyai namah

19. Om navacampaka-puṣpābha-nāsādanda-virājitāyai namah

20. Om tārākānti-tiraskāri-nāsābharana-bhāsurāyai namah

21. Om kadambamañjarīklipta-kar-nnapūra-manōharāyai namah

22. Om tātaṅka-yugalī-bhūta-tapanōdupa-mandalāyai namah

23. Om patmarāgaśilādar-śa-paribhāvi-kapōlabhuvē namah

24. Om navavidruma-bimbaśrī-nyakkāri-radanacchadāyai namah

25. Om śuddhavidyāṅkurākāra-dvijapaṅkti-dvayōjjvalāyai namah

26. Om kar-ppūravītikāmōda-samākar-ṣa-ddigantarāyai namah

27. Om nija-sallāpa-mādhurya-vinir-bhar-tsita-kacchapyai namah

28. Om mandasmita-prabhāpūra-majjatkāmēśa-mānasāyai namah

29. Om anākalita-sādr̥śya-cibukaśrī-virājitāyai namah

30. Om kāmēśa-baddha-māmgalya-sūtra-śōbhita-kandharāyai namah

31. Om kanakāṅgada-kēyūra-kamanīya-bhujānvitāyai namah

32. Om ratnagraivēya-cintāka-lōla-muktāphalānvitāyai namah

33. Om kāmēśvara-prēmaratna-mani-pratipana-stanyai namah

34. Om nābhyālavāla-rOmālī-latā-phala-kucadvayyai namah

35. Om lakṣyarOma-latādhāratā-samunnēya-madhyamāyai namah

36. Om stanabhāra-dalan-maddhya-pattabandha-valitrayāyai namah

37. Om arunāruna-kausumbha-vastra-bhāsvat-katītatyai namah

38. Om ratna-kiṅkinikā-ramya-raśanā-dāma-bhūṣitāyai namah

39. Om kāmēśa-jñāta-saubhāgya-mār-ddavōru-dvayānvitāyai namah

40. Om mānikya-makutākāra-jānudvaya-virājitāyai namah

41. Om indragōpa-parikṣipta-smaratūnābha-jaṅghikāyai namah

42. Om gūdhagulphāyai namah

43. Om kūr-mmapr̥ṣtha-jayiṣnu-prapadānvitāyai namah

44. Om nakhadīdhiti-samchanna-namajjana-tamōgunāyai namah

45. Om padadvaya-prabhājāla-parākr̥ta-sarōruhāyai namah

46. Om śiñjāna-manimañjīra-mandita-śrīpadāmbujāyai namah

47. Om marālī-mandagamanāyai namah

48. Om mahālāvanya-śēvadhayē namah

49. Om sar-vvārunāyai namah

50. Om anavadyāṅgyai namah

51. Om sar-vvābharana-bhūṣitāyai namah

52. Om śiva-kāmēśvarāṅkasthāyai namah

53. Om śivāyai namah

54. Om svādhīna-vallabhāyai namah

55. Om sumēru-madhya-śr̥mgasthāyai namah

56. Om śrīmannagara-nāyikāyai namah

57. Om cintāmanigr̥hāntasthāyai namah

58. Om pañca-brahmāsana-sthitāyai namah

59. Om mahāpatmātavī-samsthāyai namah

60. Om kadambavana-vāsinyai namah

61. Om sudhāsāgara-maddhyasthāyai namah

62. Om kāmākṣyai namah

63. Om kāmadāyinyai namah

64. Om dēvar-ṣi-gana-samghāta-stūyamānātma-vaibhāyai namah

65. Om bhandāsura-vadhōdyukta-śaktisēnā-samanvitāyai namah

66. Om sampatkarī-samārūdha-sindhura-vraja-sēvitāyai namah

67. Om aśvārūdhādhiṣthitāśva-kōti-kōtibhi-rāvr̥tāyai namah

68. Om cakrarāja-rathārūdha-sar-vvāyudha-pariṣkr̥tāyai namah

69. Om gēyacakra-rathārūdha-mantrinī-parisēvitāyai namah

70. Om kiricakra-rathārūdha-dandanāthā-puraskr̥tāyai namah

71. Om jvālāmālinikākṣipta-vahniprākāra-maddhyagāyai namah

72. Om bhandasainya-vadhōdyukta-śakti-vikrama-har-ṣitāyai namah

73. Om nityā-parākramātōpa-nirīkṣana-samutsukāyai namah

74. Om bhandaputra-vadhōdyukta-bālā-vikrama-nanditāyai namah

75. Om mantrinyambā-viracita-viṣaṅga-vadha-tōṣitāyai namah

76. Om viśukra-prānaharana-vārāhī-vīrya-nanditāyai namah

77. Om kāmēśvara-mukhālōka-kalpita-śrīganēśvarāyai namah

78. Om mahāganēśa-nir-bhinna-vighnayantra-prahar-ṣitāyai namah

79. Om bhandāsurēndra-nir-mukta-śastra-pratyastra-var-ṣinyai namah

80. Om karāmguli-nakhōtpanna-nārāyana-daśākr̥tyai namah

81. Om mahā-pāśupatāstrāgni-nir-dagddhāsura-sainikāyai namah

82. Om kāmēśvarāstra-nir-dagddha-sabhāndāsura-śūnyakāyai namah

83. Om brahmōpēndra-mahēndrādi-dēva-samstuta-vaibhavāyai namah

84. Om hara-nētrāgni-samdagddha-kāma-sañjīvanauṣadhayē namah

85. Om śrīmadvāgbhava-kūtaika-svarūpa-mukha-paṅkajāyai namah

86. Om kanthādhah-kati-paryanta-madhyakūta-svarūpinyai namah

87. Om śaktikūtaikatāpanna-katyadhōbhāga-dhārinyai namah

88. Om mūlamantrātmikāyai namah

89. Om mūlakūtatraya-kalēbarāyai namah

90. Om kulāmr̥taika-rasikāyai namah

91. Om kulasaṅkēta-pālinyai namah

92. Om kulāmganāyai namah

93. Om kulāntahsthāyai namah

94. Om kaulinyai namah

95. Om kulayōginyai namah

96. Om akulāyai namah

97. Om samayāntasthāyai namah

98. Om samayācāratatparāyai namah

99. Om mūlādhāraika-nilayāyai namah

100. Om brahmagranthi-vibhēdinyai namah

101. Om manipūrāntaruditāyai namah

102. Om viṣnugranthi-vibhēdinyai namah

103. Om ājñācakrāntarālasthāyai namah

104. Om rudragranthi-vibhēdinyai namah

105. Om sahasrārāmbujārūdhāyai namah

106. Om sudhāsārābhivar-ṣinyai namah

107. Om tatillatā-samarucyai namah

108. Om ṣatcakrōpari-samsthitāyai namah

109. Om mahāsaktyai namah

110. Om kundalinyai namah

111. Om bisatantu-tanīyasyai namah

112. Om bhavānyai namah

113. Om bhāvanāgamyāyai namah

114. Om bhavāranya-kuthārikāyai namah

115. Om bhadrapriyāyai namah

116. Om bhadramūr-ttayē namah

117. Om bhakta-saubhāgya-dāyinyai namah

118. Om bhaktipriyāyai namah

119. Om bhaktigamyāyai namah

120. Om bhaktivaśyāyai namah

121. Om bhayāpahāyai namah

122. Om śāmbhavyai namah

123. Om śāradārādhyāyai namah

124. Om śar-vānyai namah

125. Om śar-mmadāyinyai namah

126. Om śāṅkaryai namah

127. Om śrīkaryai namah

128. Om sādhvyai namah

129. Om śaraccandra-nibhānanāyai namah

130. Om śātōdaryai namah

131. Om śāntimatyai namah

132. Om nirādhārāyai namah

133. Om nirañjanāyai namah

134. Om nir-llēpāyai namah

135. Om nir-mmalāyai namah

136. Om nityāyai namah

137. Om nirākārāyai namah

138. Om nirākulāyai namah

139. Om nir-ggunāyai namah

140. Om niṣkalāyai namah

141. Om śāntāyai namah

142. Om niṣkāmāyai namah

143. Om nirupaplavāyai namah

144. Om nityamuktāyai namah

145. Om nir-vvikārāyai namah

146. Om niṣprapañcāyai namah

147. Om nirāśrayāyai namah

148. Om nityaśuddhāyai namah

149. Om nityabuddhāyai namah

150. Om niravadyāyai namah

151. Om nirantarāyai namah

152. Om niṣkāranāyai namah

153. Om niṣkalaṅkāyai namah

154. Om nirupādhayē namah

155. Om nirīśvarāyai namah

156. Om nīrāgāyai namah

157. Om rāgamathanāyai namah

158. Om nir-mmadāyai namah

159. Om madanāśinyai namah

160. Om niścintāyai namah

161. Om nirahaṅkārāyai namah

162. Om nir-mmōhāyai namah

163. Om mōhanāśinyai namah

164. Om nir-mmamāyai namah

165. Om mamatāhantryai namah

166. Om niṣpāpāyai namah

167. Om pāpanāśinyai namah

168. Om niṣkrōdhāyai namah

169. Om krōdhaśamanyai namah

170. Om nir-llōbhāyai namah

171. Om lōbhanāśinyai namah

172. Om nihsamśayāyai namah

173. Om samśayaghnyai namah

174. Om nir-bhavāyai namah

175. Om bhavanāśinyai namah

176. Om nir-vvikalpāyai namah

177. Om nirābādhāyai namah

178. Om nir-bhēdāyai namah

179. Om bhēdanāśinyai namah

180. Om nir-nnāśāyai namah

181. Om mr̥tyumathanyai namah

182. Om niṣkriyāyai namah

183. Om niṣparigrahāyai namah

184. Om nistulāyai namah

185. Om nīlacikurāyai namah

186. Om nirapāyāyai namah

187. Om niratyayāyai namah

188. Om dur-llabhāyai namah

189. Om dur-ggamāyai namah

190. Om dur-ggāyai namah

191. Om duhkhahantryai namah

192. Om sukhapradāyai namah

193. Om duṣtadūrāyai namah

194. Om durācāraśamanyai namah

195. Om dōṣa-var-jitāyai namah

196. Om sar-vvajñāyai namah

197. Om sāndrakarunāyai namah

198. Om samānādhika-var-jitāyai namah

199. Om sar-vvaśaktimayyai namah

200. Om sar-vva-mamgalāyai namah

201. Om sadgati-pradāyai namah

202. Om sar-vvēśvaryai namah

203. Om sar-vvamayyai namah

204. Om sar-vvamantra-svarūpinyai namah

205. Om sar-vva-yantrātmikāyai namah

206. Om sar-vva-tantrarūpāyai namah

207. Om manōnmanyai namah

208. Om māhēśvaryai namah

209. Om mahādēvyai namah

210. Om mahālakṣmyai namah

211. Om mr̥dapriyāyai namah

212. Om mahārūpāyai namah

213. Om mahāpūjyāyai namah

214. Om mahā-pātaka-nāśinyai namah

215. Om mahāmāyāyai namah

216. Om mahāsattvāyai namah

217. Om mahāśaktyai namah

218. Om mahāratyai namah

219. Om mahābhōgāyai namah

220. Om mahaiśvaryāyai namah

221. Om mahāvīryāyai namah

222. Om mahābalāyai namah

223. Om mahābuddhyai namah

224. Om mahāsiddhyai namah

225. Om mahāyōgīśvarēśvaryai namah

226. Om mahātantrāyai namah

227. Om mahāmantrāyai namah

228. Om mahāyantrāyai namah

229. Om mahāsanāyai namah

230. Om mahāyāga-kramārāddhyāyai namah

231. Om mahābhairava-pūjitāyai namah

232. Om mahēśvara-mahākalpa-mahātāndava-sākṣinyai namah

233. Om mahākāmēśa-mahiṣyai namah

234. Om mahātripurasundaryai namah

235. Om catuhṣaṣtyupacārādhyāyai namah

236. Om catuhṣaṣtikalāmayyai namah

237. Om mahā-catuhṣaṣtikōti-yōginī-ganasēvitāyai namah

238. Om manuvidyāyai namah

239. Om candravidyāyai namah

240. Om candramandala-maddhyagāyai namah

241. Om cārurūpāyai namah

242. Om cāruhāsāyai namah

243. Om cārucandra-kalādharāyai namah

244. Om carācara-jagannāthāyai namah

245. Om cakrarāja-nikētanāyai namah

246. Om pār-vvatyai namah

247. Om patmanayanāyai namah

248. Om patmarāga-samaprabhāyai namah

249. Om pañcaprētāsanāsīnāyai namah

250. Om pañcabrahmasvaparūpinyai namah

251. Om cinmayyai namah

252. Om paramānandāyai namah

253. Om vijñānaghanarūpinyai namah

254. Om dhyāna-dhyātr̥-dhyēyarūpāyai namah

255. Om dhar-mmādhar-mma-vivar-jitāyai namah

256. Om viśvarūpāyai namah

257. Om jāgarinyai namah

258. Om svapantyai namah

259. Om taijasātmikāyai namah

260. Om suptāyai namah

261. Om prājñātmikāyai namah

262. Om turyāyai namah

263. Om sar-vvāvasthā-vivar-jitāyai namah

264. Om sr̥ṣtikar-tryai namah

265. Om brahmarūpāyai namah

266. Om gōptryai namah

267. Om gōvindarūpinyai namah

268. Om samhārinyai namah

269. Om rudrarūpāyai namah

270. Om tirōdhānakaryai namah

271. Om īśvaryai namah

272. Om sadāśivāyai namah

273. Om anugrahadāyai namah

274. Om pañcakr̥tyaparāyanāyai namah

275. Om bhānumandala-maddhyasthāyai namah

276. Om bhairavyai namah

277. Om bhagamālinyai namah

278. Om patmāsanāyai namah

279. Om bhagavatyai namah

280. Om patmanābha-sahōdaryai namah

281. Om unmēṣa-nimiṣōtpanna-vipanna-bhuvanāvalyai namah

282. Om sahasraśīr-ṣavadanāyai namah

283. Om sahasrākṣyai namah

284. Om sahasrapadē namah

285. Om ābrahma-kīta-jananyai namah

286. Om var-nnāśrama-vidhāyinyai namah

287. Om nijājñārūpa-nigamāyai namah

288. Om punyāpunya-phalapradāyai namah

289. Om śruti-sīmanta-sindūrī-kr̥ta-pādābjadhūlikāyai namah

290. Om sakalāgama-sandōha-śukti-samputa-mauktikāyai namah

291. Om puruṣār-ttha-pradāyai namah

292. Om pūr-nnāyai namah

293. Om bhōginyai namah

294. Om bhuvanēśvaryai namah

295. Om ambikāyai namah

296. Om anādi-nidhanāyai namah

297. Om haribrahmēndra-sēvitāyai namah

298. Om nārāyanyai namah

299. Om nādarūpāyai namah

300. Om nāmarūpa-vivar-jitāyai namah

301. Om hrīṅkāryai namah

302. Om hrīmatyai namah

303. Om hr̥dyāyai namah

304. Om hēyōpādēya-var-jitāyai namah

305. Om rājarājār-ccitāyai namah

306. Om rājñyai namah

307. Om ramyāyai namah

308. Om rājīva-lōcanāyai namah

309. Om rañjinyai namah

310. Om ramanyai namah

311. Om rasyāyai namah

312. Om ranatkiṅkini-mēkhalāyai namah

313. Om ramāyai namah

314. Om rākēndu-vadanāyai namah

315. Om ratirūpāyai namah

316. Om ratipriyāyai namah

317. Om rakṣākaryai namah

318. Om rākṣasaghnyai namah

319. Om rāmāyai namah

320. Om ramanalampatāyai namah

321. Om kāmyāyai namah

322. Om kāmakalārūpāyai namah

323. Om kadamba-kusuma-priyāyai namah

324. Om kalyānyai namah

325. Om jagatī-kandāyai namah

326. Om karunā-rasa-sāgarāyai namah

327. Om kalāvatyai namah

328. Om kalālāpāyai namah

329. Om kāntāyai namah

330. Om kādambarī-priyāyai namah

331. Om varadāyai namah

332. Om vāmanayanāyai namah

333. Om vārunī-mada-vihvalāyai namah

334. Om viśvādhikāyai namah

335. Om vēdavēdyāyai namah

336. Om vindhyācala-nivāsinyai namah

337. Om vidhātryai namah

338. Om vēdajananyai namah

339. Om viṣnumāyāyai namah

340. Om vilāsinyai namah

341. Om kṣētrasvarūpāyai namah

342. Om kṣētrēśyai namah

343. Om kṣētra-kṣētrajña-pālinyai namah

344. Om kṣayavr̥ddhi-vinir-muktāyai namah

345. Om kṣētrapāla-samar-ccitāyai namah

346. Om vijayāyai namah

347. Om vimalāyai namah

348. Om vandyāyai namah

349. Om vandāru-jana-vatsalāyai namah

350. Om vāgvādinyai namah

351. Om vāmakēśyai namah

352. Om vahnimandala-vāsinyai namah

353. Om bhaktimat-kalpalatikāyai namah

354. Om paśupāśa-vimōcinyai namah

355. Om samhr̥tāśēṣa-pāṣandāyai namah

356. Om sadācāra-pravar-ttikāyai namah

357. Om tāpatrayāgni-santapta-samāhlādana-candrikāyai namah

358. Om tarunyai namah

359. Om tāpasārādhyāyai namah

360. Om tanumaddhyāyai namah

361. Om tamōpahāyai namah

362. Om cityai namah

363. Om tatpada-lakṣyār-tthāyai namah

364. Om cidēkarasa-rūpinyai namah

365. Om svātmānanda-lavībhūta-brahmādyānanda-santatyai namah

366. Om parāyai namah

367. Om pratyak-citīrūpāyai namah

368. Om paśyantyai namah

369. Om paradēvatāyai namah

370. Om maddhyamāyai namah

371. Om vaikharī-rūpāyai namah

372. Om bhakta-mānasa-hamsikāyai namah

373. Om kāmēśvara-prānanādyai namah

374. Om kr̥tajñāyai namah

375. Om kāmapūjitāyai namah

376. Om śr̥mgāra-rasa-sampūr-nnāyai namah

377. Om jayāyai namah

378. Om jālandhara-sthitāyai namah

379. Om ōdhyāna-pītha-nilayāyai namah

380. Om bindu-mandalavāsinyai namah

381. Om rahōyāga-kramārādhyāyai namah

382. Om rahastar-ppana-tar-ppitāyai namah

383. Om sadyahprasādinyai namah

384. Om viśvasākṣinyai namah

385. Om sākṣivar-jitāyai namah

386. Om ṣadamgadēvatā-yuktāyai namah

387. Om ṣādgunya-paripūritāyai namah

388. Om nitya-klinnāyai namah

389. Om nirupamāyai namah

390. Om nir-vvāna-sukha-dāyinyai namah

391. Om nityāṣōdaśikā-rūpāyai namah

392. Om śrīkanthār-ddha-śarīrinyai namah

393. Om prabhāvatyai namah

394. Om prabhārūpāyai namah

395. Om prasiddhāyai namah

396. Om paramēśvaryai namah

397. Om mūlaprakr̥tyai namah

398. Om avyaktāyai namah

399. Om vyaktāvyakta-svarūpinyai namah

400. Om vyāpinyai namah

401. Om vividhākārāyai namah

402. Om vidyāvidyā-svarūpinyai namah

403. Om mahākāmēśa-nayana-kumudāhlāda-kaumudyai namah

404. Om bhaktā-hār-dda-tamō-bhēda-bhānumadbhānu-santatyai namah

405. Om śivadūtyai namah

406. Om śivārādhyāyai namah

407. Om śivamūr-ttyai namah

408. Om śivaṅkaryai namah

409. Om śivapriyāyai namah

410. Om śivaparāyai namah

411. Om śiṣtēṣtāyai namah

412. Om śiṣtapūjitāyai namah

413. Om apramēyāyai namah

414. Om svaprakāśāyai namah

415. Om manō-vācāmagōcarāyai namah

416. Om cicchaktyai namah

417. Om cētanā-rūpāyai namah

418. Om jadaśaktyai namah

419. Om jadātmikāyai namah

420. Om gāyatryai namah

421. Om vyāhr̥tyai namah

422. Om sandhyāyai namah

423. Om dvijavr̥nda-niṣēvitāyai namah

424. Om tattvāsanāyai namah

425. Om tasmai namah

426. Om tubhyam namah

427. Om ayyai namah

428. Om pañcakōśāntara-sthitāyai namah

429. Om nissīma-mahimnē namah

430. Om nitya-yauvvanāyai namah

431. Om madaśālinyai namah

432. Om madaghūr-nnita-raktākṣyai namah

433. Om madapātala-gandabhuvē namah

434. Om candana-drava-digddhāmgyai namah

435. Om cāmpēya-kusuma-priyāyai namah

436. Om kuśalāyai namah

437. Om kOmalākārāyai namah

438. Om kurukullāyai namah

439. Om kulēśvaryai namah

440. Om kulakundālayāyai namah

441. Om kaulamār-gga-tatpara-sēvitāyai namah

442. Om kumāra-gananāthāmbāyai namah

443. Om tuṣtyai namah

444. Om puṣtyai namah

445. Om matyai namah

446. Om dhr̥tyai namah

447. Om śāntyai namah

448. Om svastimatyai namah

449. Om kāntyai namah

450. Om nandinyai namah

451. Om vighnanāśinyai namah

452. Om tējōvatyai namah

453. Om trinayanāyai namah

454. Om lōlākṣī-kāmarūpinyai namah

455. Om mālinyai namah

456. Om hamsinyai namah

457. Om mātrē namah

458. Om malayācala-vāsinyai namah

459. Om sumukhyai namah

460. Om nalinyai namah

461. Om subhruvē namah

462. Om śōbhanāyai namah

463. Om suranāyikāyai namah

464. Om kālakanthyai namah

465. Om kāntimatyai namah

466. Om kṣōbhinyai namah

467. Om sūkṣmarūpinyai namah

468. Om vajrēśvaryai namah

469. Om vāmadēvyai namah

470. Om vayōvasthā-vivar-jitāyai namah

471. Om siddhēśvaryai namah

472. Om siddhavidyāyai namah

473. Om siddhamātrē namah

474. Om yaśasvinyai namah

475. Om viśuddhicakra-nilayāyai namah

476. Om āraktavar-nnāyai namah

477. Om trilōcanāyai namah

478. Om khatvāmgādi-praharanāyai namah

479. Om vadanaika-samanvitāyai namah

480. Om pāyasānnapriyāyai namah

481. Om tvaksthāyai namah

482. Om paśulōka-bhayaṅkaryai namah

483. Om amr̥tādi-mahāśakti-samvr̥tāyai namah

484. Om dākinīśvaryai namah

485. Om anāhatābja-nilayāyai namah

486. Om śyāmābhāyai namah

487. Om vadanadvayāyai namah

488. Om damṣtrōjjvalāyai namah

489. Om akṣamālādi-dharāyai namah

490. Om rudhira-samsthitāyai namah

491. Om kālarātryādi-śaktyaugha-vr̥tāyai namah

492. Om snigddhaudana-priyāyai namah

493. Om mahāvīrēndra-varadāyai namah

494. Om rākinyambā-svarūpinyai namah

495. Om manipūrābja-nilayāyai namah

496. Om vadanatraya-samyutāyai namah

497. Om vajrādikāyudhōpētāyai namah

498. Om dāmaryādibhi-rāvr̥tāyai namah

499. Om raktavar-nnāyai namah

500. Om māmsaniṣthāyai namah

501. Om gudānna-prīta-mānasāyai namah

502. Om samastabhakta-sukhadāyai namah

503. Om lākinyambā-svarūpinyai namah

504. Om svādhiṣthānāmbujagatāyai namah

505. Om catur-vaktra-manōharāyai namah

506. Om śūlādyāyudha-sampannāyai namah

507. Om pītavar-nnāyai namah

508. Om atigar-vvitāyai namah

509. Om mēdō-niṣthāyai namah

510. Om madhuprītāyai namah

511. Om bandinyādi-samanvitāyai namah

512. Om dadhyannāsakta-hr̥dayāyai namah

513. Om kākinī-rūpa-dhārinyai namah

514. Om mūlādhārāmbujārūdhāyai namah

515. Om pañcavaktrāyai namah

516. Om asthisamsthitāyai namah

517. Om aṅkuśādi-praharanāyai namah

518. Om varadādi-niṣēvitāyai namah

519. Om mudgaudanāsakta-cittāyai namah

520. Om sākinyambā-svarūpinyai namah

521. Om ājñā-cakrābja-nilayāyai namah

522. Om śuklavar-nnāyai namah

523. Om ṣadānanāyai namah

524. Om majjā-samsthāyai namah

525. Om hamsavatī-mukhya-śakti-samanvitāyai namah

526. Om haridrānnaika-rasikāyai namah

527. Om hākinī-rūpa-dhārinyai namah

528. Om sahasradala-patmasthāyai namah

529. Om sar-vva-var-nnōpa-śōbhitāyai namah

530. Om sar-vāyudha-dharāyai namah

531. Om śukla-samsthitāyai namah

532. Om sar-vvatOmukhyai namah

533. Om sar-vaudana-prītacittāyai namah

534. Om yākinyambā-svarūpinyai namah

535. Om svāhāyai namah

536. Om svadhāyai namah

537. Om amatyai namah

538. Om mēdhāyai namah

539. Om śrutyai namah

540. Om smr̥tyai namah

541. Om anuttamāyai namah

542. Om punyakīr-ttyai namah

543. Om punyalabhyāyai namah

544. Om punyaśravana-kīr-ttanāyai namah

545. Om pulOmajār-ccitāyai namah

546. Om bandhamōcinyai namah

547. Om bar-barālakāyai namah

548. Om vimar-śarūpinyai namah

549. Om vidyāyai namah

550. Om viyadādi-jagatprasuvē namah

551. Om sar-vvavyādhi-praśamanyai namah

552. Om sar-vvamr̥tyu-nivārinyai namah

553. Om agraganyāyai namah

554. Om acintyarūpāyai namah

555. Om kalikanmaṣa-nāśinyai namah

556. Om kātyāyanyai namah

557. Om kālahantryai namah

558. Om kamalākṣa-niṣēvitāyai namah

559. Om tāmbūla-pūrita-mukhyai namah

560. Om dādimī-kusuma-prabhāyai namah

561. Om mr̥gākṣyai namah

562. Om mōhinyai namah

563. Om mukhyāyai namah

564. Om mr̥dānyai namah

565. Om mitrarūpinyai namah

566. Om nitya-tr̥ptāyai namah

567. Om bhaktanidhayē namah

568. Om niyantryai namah

569. Om nikhilēśvaryai namah

570. Om maitryādi-vāsanālabhyāyai namah

571. Om mahā-pralaya-sākṣinyai namah

572. Om parāśaktyai namah

573. Om parāniṣthāyai namah

574. Om prajñānaghana-rūpinyai namah

575. Om mādhvīpānālasāyai namah

576. Om mattāyai namah

577. Om mātr̥kā-var-na-rūpinyai namah

578. Om mahākailāsa-nilayāyai namah

579. Om mr̥nāla-mr̥du-dōr-llatāyai namah

580. Om mahanīyāyai namah

581. Om dayāmūr–ttyai namah

582. Om mahāsāmrājya-śālinyai namah

583. Om ātmavidyāyai namah

584. Om mahāvidyāyai namah

585. Om śrīvidyāyai namah

586. Om kāmasēvitāyai namah

587. Om śrīṣōdaśākṣarīvidyāyai namah

588. Om trikūtāyai namah

589. Om kāmakōtikāyai namah

590. Om katākṣa-kiṅkarī-bhūta-kamalā-kōti-sēvitāyai namah

591. Om śirasthitāyai namah

592. Om candranibhāyai namah

593. Om phālasthāyai namah

594. Om indra-dhanuh-prabhāyai namah

595. Om hr̥dayasthāyai namah

596. Om raviprakhyāyai namah

597. Om trikōnāntara-dīpikāyai namah

598. Om dākṣāyanyai namah

599. Om daityahantryai namah

600. Om dakṣayajñavināśinyai namah

601. Om darāndōlita-dīr-ghākṣyai namah

602. Om darahāsōjjvalanmukhyai namah

603. Om guru-mūr-ttyai namah

604. Om gunanidhayē namah

605. Om gOmātrē namah

606. Om guhajanmabhuvē namah

607. Om dēvēśyai namah

608. Om dandanītisthāyai namah

609. Om daharākāśa-rūpinyai namah

610. Om pratipanmukhya-rākānta-tithi-mandala-pūjitāyai namah

611. Om kalātmikāyai namah

612. Om kalānāthāyai namah

613. Om kāvyālāpa-vinōdinyai namah

614. Om sacāmara-ramā-vānī-savya-dakṣina-sēvitāyai namah

615. Om ādiśaktyai namah

616. Om amēyāyai namah

617. Om ātmanē namah

618. Om paramāyai namah

619. Om pāvanākr̥tayē namah

620. Om anēka-kōti-brahmānda-jananyai namah

621. Om divya-vigrahāyai namah

622. Om klīṅkāryai namah

623. Om kēvalāyai namah

624. Om guhyāyai namah

625. Om kaivalya-pada-dāyinyai namah

626. Om tripurāyai namah

627. Om trijagad-vandyāyai namah

628. Om trimūr-ttyai namah

629. Om tridaśēśvaryai namah

630. Om tryakṣaryai namah

631. Om divya-gandhādhyāyai namah

632. Om sindūra-tilakāñcitāyai namah

633. Om umāyai namah

634. Om śailēndratanayāyai namah

635. Om gauryai namah

636. Om gandhar-vva-sēvitāyai namah

637. Om viśvagar-bhāyai namah

638. Om svar-nnagar-bhāyai namah

639. Om avaradāyai namah

640. Om vāgadhīśvaryai namah

641. Om dhyānagamyāyai namah

642. Om aparicchēdyāyai namah

643. Om jñānadāyai namah

644. Om jñānavigrahāyai namah

645. Om sar-vva-vēdānta-samvēdyāyai namah

646. Om satyānanda-svarūpinyai namah

647. Om lōpāmudrār-ccitāyai namah

648. Om līlāklipta-brahmānda-mandalāyai namah

649. Om adr̥śyāyai namah

650. Om dr̥śyarahitāyai namah

651. Om vijñātryai namah

652. Om vēdya-var-jitāyai namah

653. Om yōginyai namah

654. Om yōgadāyai namah

655. Om yōgyāyai namah

656. Om yōgānandāyai namah

657. Om yugandharāyai namah

658. Om icchāśakti-jñānaśakti-kriyāśakti-svarūpinyai namah

659. Om sar-vādhārāyai namah

660. Om supratiṣthāyai namah

661. Om sadasadrūpa-dhārinyai namah

662. Om aṣtamūr-ttyai namah

663. Om ajājaitryai namah

664. Om lōkayātrā-vidhāyinyai namah

665. Om ēkākinyai namah

666. Om bhūmarūpāyai namah

667. Om nir-dvaitāyai namah

668. Om dvaitavar-jitāyai namah

669. Om annadāyai namah

670. Om vasudāyai namah

671. Om vr̥ddhāyai namah

672. Om brahmātmaikya-svarūpinyai namah

673. Om br̥hatyai namah

674. Om brāhmanyai namah

675. Om brāhmyai namah

676. Om brahmānandāyai namah

677. Om balipriyāyai namah

678. Om bhāṣārūpāyai namah

679. Om br̥hatsēnāyai namah

680. Om bhāvābhāva-vivar-jitāyai namah

681. Om sukhārāddhyāyai namah

682. Om śubhakaryai namah

683. Om śōbhanāsulabhāgatyai namah

684. Om rājarājēśvaryai namah

685. Om rājyadāyinyai namah

686. Om rājyavallabhāyai namah

687. Om rājatkr̥pāyai namah

688. Om rājapītha-nivēśita-nijāśritāyai namah

689. Om rājyalakṣmyai namah

690. Om kōśanāthāyai namah

691. Om caturamga-balēśvaryai namah

692. Om sāmrājya-dāyinyai namah

693. Om satyasandhāyai namah

694. Om sāgaramēkhalāyai namah

695. Om dīkṣitāyai namah

696. Om daityaśamanyai namah

697. Om sar-vvalōkavaśaṅkaryai namah

698. Om sar-vvār-tthadātryai namah

699. Om sāvitryai namah

700. Om saccidānanda-rūpinyai namah

701. Om dēśakālāparicchinnāyai namah

702. Om sar-vvagāyai namah

703. Om sar-vvamōhinyai namah

704. Om sarasvatyai namah

705. Om śāstramayyai namah

706. Om guhāmbāyai namah

707. Om guhyarūpinyai namah

708. Om sar-vvōpādhi-vinir-muktāyai namah

709. Om sadāśiva-pativratāyai namah

710. Om sampradāyēśvaryai namah

711. Om sādhunē namah

712. Om yai namah

713. Om gurumandala-rūpinyai namah

714. Om kulōttīr-nāyai namah

715. Om bhagārāddhyāyai namah

716. Om māyāyai namah

717. Om madhumatyai namah

718. Om mahyai namah

719. Om ganāmbāyai namah

720. Om guhyakārādhyāyai namah

721. Om kOmalāmgyai namah

722. Om gurupriyāyai namah

723. Om svatantrāyai namah

724. Om sar-vvatantrēśyai namah

725. Om dakṣināmūr-tti-rūpinyai namah

726. Om sanakādi-samārādhyāyai namah

727. Om śivajñāna-pradāyinyai namah

728. Om citkalāyai namah

729. Om ānanda-kalikāyai namah

730. Om prēmarūpāyai namah

731. Om priyaṅkaryai namah

732. Om nāmapārāyana-prītāyai namah

733. Om nandividyāyai namah

734. Om natēśvaryai namah

735. Om mithyā-jagadadhiṣthānāyai namah

736. Om muktidāyai namah

737. Om muktirūpinyai namah

738. Om lāsyapriyāyai namah

739. Om layakaryai namah

740. Om lajjāyai namah

741. Om rambhādivanditāyai namah

742. Om bhavadāva-sudhāvr̥ṣtyai namah

743. Om pāpāranya-davānalāyai namah

744. Om daur-bhāgya-tūlavātūlāyai namah

745. Om jarāddhvāntaraviprabhāyai namah

746. Om bhāgyābdhi-candrikāyai namah

747. Om bhakta-citta-kēkī-ghanāghanāyai namah

748. Om rōgapar-vvata-dambhōlayē namah

749. Om mr̥tyudāru-kuthārikāyai namah

750. Om mahēśvaryai namah

751. Om mahākā-lyai namah

752. Om mahāgrāsāyai namah

753. Om mahāśanāyai namah

754. Om apar-nnāyai namah

755. Om candikāyai namah

756. Om candamundāsura-niṣūdinyai namah

757. Om kṣarākṣarātmikāyai namah

758. Om sar-vvalōkēśyai namah

759. Om viśvadhārinyai namah

760. Om trivar-gadātryai namah

761. Om subhagāyai namah

762. Om tryambakāyai namah

763. Om trigunātmikāyai namah

764. Om svar-ggāpavar-ggadāyai namah

765. Om śuddhāyai namah

766. Om japāpuṣpa-nibhākr̥tyai namah

767. Om ōjōvatyai namah

768. Om dyutidharāyai namah

769. Om yajñarūpāyai namah

770. Om priyavratāyai namah

771. Om durārādhyāyai namah

772. Om durādhar-ṣāyai namah

773. Om pātalī-kusuma-priyāyai namah

774. Om mahatyai namah

775. Om mērunilayāyai namah

776. Om mandāra-kusuma-priyāyai namah

777. Om vīrārādhyāyai namah

778. Om virād-rūpāyai namah

779. Om virajasē namah

780. Om viśvatOmukhyai namah

781. Om pratyag-rūpāyai namah

782. Om parākāśāyai namah

783. Om prānadāyai namah

784. Om prānarūpinyai namah

785. Om mār-ttānda-bhairavārāddhyāyai namah

786. Om mantrinī-nyasta-rājyadhurē namah

787. Om tripurēśyai namah

788. Om jayatsēnāyai namah

789. Om nistraigunyāyai namah

790. Om parāparāyai namah

791. Om satyajñānānanda-rūpāyai namah

792. Om sāmarasya-parāyanāyai namah

793. Om kapar-ddinyai namah

794. Om kalāmālāyai namah

795. Om kāmadughē namah

796. Om kāma-rūpinyai namah

797. Om kalānidhayē namah

798. Om kāvyakalāyai namah

799. Om rasajñāyai namah

800. Om rasaśēvadhayē namah

801. Om puṣtāyai namah

802. Om purātanāyai namah

803. Om pūjyāyai namah

804. Om puṣkarāyai namah

805. Om puṣkarēkṣanāyai namah

806. Om parasmaijyōtiṣē namah

807. Om parasmaidhāmnē namah

808. Om paramānavē namah

809. Om parātparāyai namah

810. Om pāśahastāyai namah

811. Om pāśahantryai namah

812. Om paramantra-vibhēdinyai namah

813. Om mūr-ttāyai namah

814. Om amūr-ttāyai namah

815. Om anityatr̥ptāyai namah

816. Om munimānasa-hamsikāyai namah

817. Om satyavratāyai namah

818. Om satyarūpāyai namah

819. Om sar-vāntaryāminyai namah

820. Om satyai namah

821. Om brahmānyai namah

822. Om brahmanē namah

823. Om jananyai namah

824. Om bahurūpāyai namah

825. Om budhār-ccitāyai namah

826. Om prasavitryai namah

827. Om pracandāyai namah

828. Om ājñāyai namah

829. Om pratiṣthāyai namah

830. Om prakatākr̥tyai namah

831. Om prānēśvaryai namah

832. Om prānadātryai namah

833. Om pañcāśatpītha-rūpinyai namah

834. Om viśr̥mkhalāyai namah

835. Om viviktasthāyai namah

836. Om vīramātrē namah

837. Om viyatprasuvē namah

838. Om mukundāyai namah

839. Om muktinilayāyai namah

840. Om mūlavigraha-rūpinyai namah

841. Om bhāvajñāyai namah

842. Om bhavarōgaghnyai namah

843. Om bhavacakra-pravar-ttinyai namah

844. Om chandassārāyai namah

845. Om śāstrasārāyai namah

846. Om mantrasārāyai namah

847. Om talōdaryai namah

848. Om udārakīr-ttayē namah

849. Om uddāmavaibhavāyai namah

850. Om var-nnarūpinyai namah

851. Om janmamr̥tyu-jarātapta-jana-viśrānti-dāyinyai namah

852. Om sar-vōpaniṣa-dudghuṣtāyai namah

853. Om śāntyatīta-kalātmikāyai namah

854. Om gambhīrāyai namah

855. Om gaganāntasthāyai namah

856. Om gar-vitāyai namah

857. Om gānalōlupāyai namah

858. Om kalpanā-rahitāyai namah

859. Om kāṣthāyai namah

860. Om akāntāyai namah

861. Om kāntār-ddha-vigrahāyai namah

862. Om kāryakārana-nir-mmuktāyai namah

863. Om kāmakēli-taramgitāyai namah

864. Om kanatkanaka-tātaṅkāyai namah

865. Om līlā-vigraha-dhārinyai namah

866. Om ajāyai namah

867. Om kṣayavinir-mmuktāyai namah

868. Om mugddhāyai namah

869. Om kṣipra-prasādinyai namah

870. Om antar-mukha-samārādhyāyai namah

871. Om bahir-mukha-sudur-llabhāyai namah

872. Om trayyai namah

873. Om trivar-gga-nilayāyai namah

874. Om tristhāyai namah

875. Om tripura-mālinyai namah

876. Om nirāmayāyai namah

877. Om nirālambāyai namah

878. Om svātmārāmāyai namah

879. Om sudhāsr̥tyai namah

880. Om samsārapaṅka-nir-magna-samuddharana-panditāyai namah

881. Om yajñapriyāyai namah

882. Om yajñakar-tryai namah

883. Om yajamāna-svarūpinyai namah

884. Om dhar-mmādhārāyai namah

885. Om dhanāddhyakṣāyai namah

886. Om dhanadhānya-vivar-ddhinyai namah

887. Om viprapriyāyai namah

888. Om viprarūpāyai namah

889. Om viśvabhramana-kārinyai namah

890. Om viśvagrāsāyai namah

891. Om vidrumābhāyai namah

892. Om vaiṣnavyai namah

893. Om viṣnurūpinyai namah

894. Om ayōnayē namah

895. Om yōni-nilayāyai namah

896. Om kūtasthāyai namah

897. Om kularūpinyai namah

898. Om vīragōṣthi-priyāyai namah

899. Om vīrāyai namah

900. Om naiṣkar-myāyai namah

901. Om nādarūpinyai namah

902. Om vijñānakalanāyai namah

903. Om kalyāyai namah

904. Om vidagddhāyai namah

905. Om baindavāsanāyai namah

906. Om tatvādhikāyai namah

907. Om tattvamayyai namah

908. Om tattvamar-ttha-svarūpinyai namah

909. Om sāmagāna-priyāyai namah

910. Om sOmyāyai namah

911. Om sadāśiva-kutumbinyai namah

912. Om savyāpasavya-mār-ggasthāyai namah

913. Om sar-vāpadvinivārinyai namah

914. Om svasthāyai namah

915. Om svabhāvamadhurāyai namah

916. Om dhīrāyai namah

917. Om dhīrasamar-ccitāyai namah

918. Om caitanyār-ghya-samārādhyāyai namah

919. Om caitanya-kusuma-priyāyai namah

920. Om sadōditāyai namah

921. Om sadātuṣtāyai namah

922. Om tarunāditya-pātalāyai namah

923. Om dakṣinā-dakṣinārādhyāyai namah

924. Om darasmēra-mukhāmbujāyai namah

925. Om kaulinī-kēvalāyai namah

926. Om anar-ghya-kaivalya-pada-dāyinyai namah

927. Om stōtra-priyāyai namah

928. Om stutimatyai namah

929. Om śruti-samstuta-vaibhavāyai namah

930. Om manasvinyai namah

931. Om mānavatyai namah

932. Om mahēśyai namah

933. Om mamgalākr̥tayē namah

934. Om viśvamātrē namah

935. Om jagaddhātryai namah

936. Om viśālākṣyai namah

937. Om virāginyai namah

938. Om pragad-bhāyai namah

939. Om paramōdārāyai namah

940. Om parāmōdāyai namah

941. Om manOmayyai namah

942. Om vyOmakēśyai namah

943. Om vimānasthāyai namah

944. Om vajrinyai namah

945. Om vāmakēśvaryai namah

946. Om pañcayajña-priyāyai namah

947. Om pañcaprēta-mañcādhiśāyinyai namah

948. Om pañcamyai namah

949. Om pañcabhūtēśyai namah

950. Om pañcasamkhyōpacārinyai namah

951. Om śāśvatyai namah

952. Om śāśvadaiśvaryāyai namah

953. Om śar-mmadāyai namah

954. Om śambhumōhinyai namah

955. Om dharāyai namah

956. Om dharasutāyai namah

957. Om dhanyāyai namah

958. Om dhar-mminyai namah

959. Om dhar-mmavar-ddhinyai namah

960. Om lōkātītāyai namah

961. Om gunātītāyai namah

962. Om sar-vvātītāyai namah

963. Om śamātmikāyai namah

964. Om bandhūka-kusuma-prakhyāyai namah

965. Om bālāyai namah

966. Om līlā-vinōdinyai namah

967. Om sumamgalyai namah

968. Om sukhakaryai namah

969. Om suvēṣādhyāyai namah

970. Om suvāsinyai namah

971. Om suvāsinyar-ccana-prītāyai namah

972. Om āśōbhanāyai namah

973. Om śuddha-mānasāyai nama

974. Om bindu-tar-ppana-santuṣtāyai namah

975. Om pūr-vvajāyai namah

976. Om tripurāmbikāyai namah

977. Om daśamudrā-samārādhyāyai namah

978. Om tripurāśrīvaśaṅkaryai namah

979. Om jñānamudrāyai namah

980. Om jñānagamyāyai namah

981. Om jñāna-jñēya-svarūpinyai namah

982. Om yōnimudrāyai namah

983. Om trikhandēśyai namah

984. Om trigunāyai namah

985. Om ambāyai namah

986. Om trikōnagāyai namah

987. Om anaghāyai namah

988. Om adbhutacāritrāyai namah

989. Om vāñchitār-ttha-pradāyinyai namah

990. Om abhyāsātiśaya-jñātāyai namah

991. Om ṣadaddhvātīta-rūpinyai namah

992. Om avyāja-karunā-mūr-ttayē namah

993. Om ajñāna-ddhvānta-dīpikāyai namah

994. Om ābāla-gōpa-viditāyai namah

995. Om sar-vvānullamghya-śāsanāyai namah

996. Om śrīcakrarāja-nilayāyai namah

997. Om śrīmat-tripurasundaryai namah

998. Om śrīśivāyai namah

999. Om śiva-śaktyaikya-rūpinyai namah

1000. Om lalitāmbikāyai namah

Om parāśaktyai namah

Aparādha-śōdhana

mantrahīnam kriyāhīnam bhaktihīnam mahēśvari

yat pūjitam mayā dēvi paripūr-nnam tadastutē

śānti mantram

Om lōkā samastā sukhinō bhavantu

Om śānti śānti śāntih

Om śrī gurubhyō namah harih Om

Spread the message
Night Mode