Lalita Panchakam – Gujarathi

Print !Lalita Panchakam – Gujarathi Back

લળિતાપઞ્ચકં

1) પ્રાત સ્મરામિ લળિતા વદનારવિન્દં

વિમ્પાધરં પ્રથુલ મૌક્તિકશોભિનાસં

આકર્‍ણ્ણ દીર્‍ઘ નયનં મણિકુણ્ટલાઢ્યં

મન્દસ્મિતં મૃગમદોજ્જ્વલભાલદેશં

2) પ્રાતર્‍ ભજામિ લળિતા ભુજ કલ્‍પવલ્લીં

રક્ત અન્ગુલીય લસદ્ અન્ગુલીપલ્લવાઢ્યાં

માણિક્યહેમા વલયાઙ્ગદ શોભમાનાં

પુણ્ડ્રેક્ષુચાપ કુસુમેસ્સુ સૃણ્ણિ દધાનાં

3) પ્રાતર્‍ ભજામિ લળિતા ચરણારવિન્દં

ભક્તેષ્ટ દાન નિરતં ભવ સિન્ધુ પોતં

પત્માસનાદિ સુરનાયક પૂજનીયં

પત્માંગુષ દ્વજ સુદર્‍શન લાઞ્છનાઢ્યં

4) પ્રાતર્‍ સ્તુવે પરશિવાં લળિતાં ભવાનીં

ત્રય્યન્ત વેદ્ય વિભવાં કરુણાન‍વદ્યાં

વિશ્વસ્ય સૃષ્ટિ વિલય સ્થિતિ હેતુ ભૂતાં

વિદ્યેશ્વરીં નિગમ વાઙ્ગમનાસાતિ દૂરાં

5) પ્રાતર્‍ વદામિ લળિતે તવ પુણ્ય નામ

કામેશ્વરિ ઇતિ કમલેતિ મહેશ્વરીતિ

શ્રી શાંભવીતિ જગતાં જનની પરેતિ

વાગ્દેવતેતિ વચસા ત્રિપુરેશ્વરીતિ

યહ્ શ્લોક પઞ્ચકમિદં લળિતાંબિકાયાઃ

સૌભાગ્યદં સુલળિતં પઠતિ પ્રભાતે

તસ્મૈ દદાતિ લળિતા ઝટિતિ પ્રસન્ના

વિદ્યાં શ્રિયં વિમલસૌખ્યમનન્તકૃતીં

ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ લળિતા પઞ્ચકં સમ્પૂર્‍ણ્ણં

Spread the message
Night Mode